Skip to main content

Publicada convocatoria de bolsas para estudos post-obrigatorios

Convócanse bolsas para estudantes que no curso académico 2023-2024, cursen ensinos postobligatorios con validez en todo o territorio nacional. Máis información.