Skip to main content

Creación dunha aplicación para xestión de citas nos ciclos de Imaxe Persoal

<br />
    Aplicación citas IP

A semana pasada realizamos a presentación dun proxecto que constitúe un paso adiante na aprendizaxe baseada en proxectos e a colaboración entre departamentos. O equipo docente de 2º DAW da quenda de ordinario, que xa en cursos anteriores puxera en práctica un proxecto interdisciplinar que combina o aprendido en todos os módulos, procurou clientes reais dentro do noso intituto para que o alumnado desenvolvese aplicacións reais para o centro.

Un deses proxectos realizouse en colaboración co departamento de Imaxe Persoal, concretamente co grupo de 2º do Ciclo Medio de Peiteado e Cosmética Capilar e a súa titora, que consistiu no desenvolvemento dunha aplicación web que lles permitirá levar a xestión de citas para os diferentes módulos do ciclo, permitindo a xestión da mesma a través de diferentes tipos de usuario: alumnado, profesorado, administrador/a; con diferentes permisos.

O alumnado de 2º DAW levou a cabo as diferentes etapas de desenvolvemento dunha aplicación informática: reunión coa clientela para a toma de requerimentos, deseño da interface, reunións intermedias para consulta de dúbidas e presentación de resultados preliminares, programación da aplicación e despregamento da mesma, nun servidor da rede interna do instituto. O profesorado do grupo sentímonos moi orgullosos do traballo realizado.

Os resultados foron moi satisfactorios, o alumando seguirá traballando na aplicación no 3º trimestre, dentro do seu proxecto fin de ciclo e esperamos continuar coa colaboración en vindeiros cursos para que o futuro alumnado implemente novas funcionalidades.

 

Galería de imaxes do evento

Aplicación citas IP Aplicación citas IP Aplicación citas IP Aplicación citas IP Aplicación citas IP Aplicación citas IP Aplicación citas IP Aplicación citas IP Aplicación citas IP

Esta páxina usa Lightbox2 por Lokesh Dhakar dispoñible en https://lokeshdhakar.com/projects/lightbox2/ baixo The MIT License