Skip to main content

Ciclo Superior de Desenvolvemento de Aplicacións Web A (Réxime de Persoas Adultas)

ZSDAW-A
/~\ Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:10
9:00
         
9:00
9:50
         
9:50
10:40
         
10:40
11:30
         
  recreo
12:00
12:50
         
12:50
13:40
         
13:40
14:30
         
14:30
15:20
         
  mediodía
16:00
16:50
zsdawLMSXI
(A304(INF-8))
  zsdawLMSXI
(A304(INF-8))
  zsdawBD
(A304(INF-8))
16:50
17:40
zsdawBD
(A304(INF-8))
 
17:40
18:30
zsdawPR
(A304(INF-8))
zsdawBD
(A304(INF-8))
zsdawCD
(A304(INF-8))
18:30
19:20
zsdawSSI
(A304(INF-8))
  recreo
19:35
20:25
zsdawSSI
(A304(INF-8))
zsdawPR
(A304(INF-8))
zsdawPR
(A304(INF-8))
zsdawSSI
(A304(INF-8))
zsdawPR
(A304(INF-8))
20:25
21:15
zsdawCD
(A304(INF-8))
zsdawSSI
(A304(INF-8))
21:15
22:05
 
Total   Materia
  7   SISTEMAS INFORMÁTICOS (zsdawSSI)
  4   CONTORNOS DE DESENVOLVEMENTO (zsdawCD)
  7   BASES DE DATOS (zsdawBD)
  9   PROGRAMACIÓN (zsdawPR)
  5   LINGUAXE DE MARCAS E SISTEMAS XESTORES DE INFORMAC (zsdawLMSXI)