Skip to main content

Horario Ciclo Superior de Administración de Sistemas Informáticos e Redes 2º (Réxime Ordinario)

ZSASIR-B
/~\ Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:10
9:00
         
9:00
9:50
         
9:50
10:40
         
10:40
11:30
         
  recreo
12:00
12:50
         
12:50
13:40
         
13:40
14:30
         
14:30
15:20
         
  mediodía
16:00
16:50
    zsasirASXBD
(A310(INF-1))
  zsasirSAD
(A310(INF-1))
16:50
17:40
  zsasirSAD
(A310(INF-1))
 
17:40
18:30
zsasirEIE
(A310(INF-1))
zsasirSRI
(A310(INF-1))
zsasirIAW
(A310(INF-1))
18:30
19:20
zsasirIAW
(A310(INF-1))
zsasirASO
(A310(INF-1))
  recreo
19:35
20:25
zsasirFOL
(A310(INF-1))
zsasirIAW
(A310(INF-1))
zsasirASO
(A310(INF-1))
zsasirSRI
(A310(INF-1))
zsasirASO
(A310(INF-1))
20:25
21:15
zsasirSRI
(A310(INF-1))
zsasirFOL
(A310(INF-1))
21:15
22:05
  zsasirASO
(A310(INF-1))
 
 
Total   Materia
  4   SEGURIDADE E ALTA DISPOÑIBILIDADE (zsasirSAD)
  4   FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL (zsasirFOL)
  2   EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA (zsasirEIE)
  5   ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS (zsasirASO)
  3   ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS XESTORES DE BASES DE DA (zsasirASXBD)
  5   IMPLANTACIÓN DE APLICACIÓNS WEB (zsasirIAW)
  5   SERVIZOS DE REDE E INTERNET (zsasirSRI)