Skip to main content

Horario Ciclo Medio de Sistemas Microinformáticos e Redes A (Réxime para Persoas Adultas)

ZMSMR-A
/~\ Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:10
9:00
         
9:00
9:50
         
9:50
10:40
         
10:40
11:30
         
  recreo
12:00
12:50
         
12:50
13:40
         
13:40
14:30
         
14:30
15:20
         
  mediodía
16:00
16:50
zmsmrAO
(A317(INF-5))
  zmsmrAO
(A317(INF-5))
  zmsmrAO
(A317(INF-5))
16:50
17:40
zmsmrAO
(A317(INF-5))
 
17:40
18:30
zmsmrSOM
(A317(INF-5))
zmsmrMME
(A317(INF-5))
zmsmrMME
(A317(INF-5))
zmsmrSOM
(A317(INF-5))
18:30
19:20
zmsmrSOM
(A317(INF-5))
  recreo
19:35
20:25
zmsmrRL
(A317(INF-5))
zmsmrMME
(A317(INF-5))
zmsmrSOM
(A317(INF-5))
zmsmrRL
(A317(INF-5))
zmsmrMME
(A317(INF-5))
20:25
21:15
zmsmrRL
(A317(INF-5))
21:15
22:05
 
Total   Materia
  8   REDES LOCAIS (zmsmrRL)
  9   APLICACIÓNS OFIMÁTICAS (zmsmrAO)
  9   MONTAXE E MANTEMENTO DE EQUIPAMENTOS (zmsmrMME)
  6   SISTEMAS OPERATIVOS MONOPOSTO (zmsmrSOM)