Skip to main content

Horario Ciclo Medio Peiteado e Cosmética Capilar B (Réxime para Persoas Adultas)

ZMPCC-B
/~\ Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:10
9:00
         
9:00
9:50
         
9:50
10:40
         
10:40
11:30
         
  recreo
12:00
12:50
         
12:50
13:40
         
13:40
14:30
         
14:30
15:20
         
  mediodía
16:00
16:50
zmpccTCC
(A101(PERRU-2))
  zmpccTCC
(A101(PERRU-2))
  zmpccTCC
(A101(PERRU-2))
16:50
17:40
zmpccMVIP
(A106(EST-POLIV))
 
17:40
18:30
  zmpccFOL
(A206(TEC-1))
18:30
19:20
zmpccCFPC
(A112(PERRU-1))
zmpccCC
(A112(PERRU-1))
zmpccFOL
(A318(FOL))
zmpccCC
(A112(PERRU-1))
  recreo
19:35
20:25
zmpccCFPC
(A112(PERRU-1))
zmpccCC
(A112(PERRU-1))
zmpccFOL
(A318(FOL))
zmpccCC
(A112(PERRU-1))
zmpccEIE
(A318(FOL))
20:25
21:15
zmpccMVIP
(A206(TEC-1))
21:15
22:05
     
 
Total   Materia
  3   CAMBIOS DE FORMA PERMANENTE NO CABELO (zmpccCFPC)
  2   EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA (zmpccEIE)
  8   TÉCNICAS DE CORTE DO CABELO (zmpccTCC)
  4   FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL (zmpccFOL)
  3   MÁRKETING E VENDA EN IMAXE PERSOAL (zmpccMVIP)
  8   COLORACIÓN CAPILAR (zmpccCC)