Skip to main content

Horario Ciclo Medio Estética e Beleza A (Réxime para Persoas Adultas)

ZMEB-A
/~\ Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:10
9:00
         
9:00
9:50
         
9:50
10:40
         
10:40
11:30
         
  recreo
12:00
12:50
         
12:50
13:40
         
13:40
14:30
         
14:30
15:20
         
  mediodía
16:00
16:50
zmebANE
(A208(FILOSOFÍA))
  zmebANE
(A208(FILOSOFÍA))
  zmebICHS
(A217(IP))
16:50
17:40
zmebICHS
(A217(IP))
 
17:40
18:30
zmebICHS
(A217(IP))
zmebCEB
(A217(IP))
zmebEMP
(A110(EST-2))
zmebMQ
(A111(EST-1))
18:30
19:20
zmebCEB
(A106(EST-POLIV))
zmebCEB
(A217(IP))
  recreo
19:35
20:25
zmebTHFC
(A104(EST-4))
zmebCEB
(A217(IP))
zmebMQ
(A103(EST-3))
zmebCEB
(A217(IP))
zmebMQ
(A111(EST-1))
20:25
21:15
zmebEMP
(A111(EST-1))
zmebTHFC
(A104(EST-4))
zmebTHFC
(A104(EST-4))
21:15
22:05
 
Total   Materia
  4   ESTÉTICA DE MANS E PÉS (zmebEMP)
  6   MAQUILLAXE (zmebMQ)
  4   ANÁLISE ESTÉTICA (zmebANE)
  6   COSMETOLOXÍA PARA ESTÉTICA E BELEZA (zmebCEB)
  7   TÉCNICAS DE HIXIENE FACIAL E CORPORAL (zmebTHFC)
  5   IMAXE CORPORAL E HÁBITOS SAUDABLES (zmebICHS)