Séguenos nas redes sociais: Facebook Teis

Ciclo Superior Estética Integral e Benestar B (Réxime para Persoas Adultas)

ZSEIB-B
/~\ Luns Martes Mércores Xoves Venres
8:10
9:00
         
9:00
9:50
         
9:50
10:40
         
10:40
11:30
         
           
12:00
12:50
         
12:50
13:40
         
13:40
14:30
         
14:30
15:20
         
           
16:00
16:50
    zseibEH   zseibEH
16:50
17:40
zseibEH zseibDLTPP  
17:40
18:30
zseibDA zseibTEI zseibDA zseibMP
18:30
19:20
zseibDA zseibDLTPP zseibTEI zseibDA
  recreo
19:35
20:25
zseibFOL zseibTEI zseibTEI zseibFOL zseibMP
20:25
21:15
zseibFOL zseibTEI zseibEIE
21:15
22:05
     
 
Total Código Materia
  4   MICROPIGMENTACIÓN (zseibMP)
  3 MP0748 DRENAXE LINFÁTICA E TÉCNICAS POR PRESIÓN (zseibDLTPP)
  4 MP0749 MICROPIGMENTACIÓN (zseibMP)
  2 MP0756 EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA (zseibEIE)
  4 MP0755 FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL (zseibFOL)
  4   DEPILACIÓN AVANZADA-Desdobre (zseibDA-Desd)
  5 MP0745 ESTÉTICA HIDROTERMAL (zseibEH)
  4 MP0746 DEPILACIÓN AVANZADA (zseibDA)
  6 MP0753 TRATAMENTOS ESTÉTICOS INTEGRAIS (zseibTEI)