Skip to main content

Horario Ciclo Superior de Administración de Sistemas Informáticos e Redes 2º (Réxime Ordinario)

CSASIR2º
/~\ Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:10
9:00
csasirASO
(A310(INF-1))
csasirASO
(A310(INF-1))
csasirIAW
(A310(INF-1))
csasirASO
(A310(INF-1))
csasirSRI
(A310(INF-1))
9:00
9:50
9:50
10:40
csasirEIE
(A310(INF-1))
csasirIAW
(A310(INF-1))
csasirASO
(A310(INF-1))
csasirASXBD
(A310(INF-1))
10:40
11:30
csasirEIE
(A310(INF-1))
  recreo
12:00
12:50
csasirASXBD
(A310(INF-1))
csasirSRI
(A310(INF-1))
csasirSAD
(A310(INF-1))
csasirSAD
(A310(INF-1))
csasirIAW
(A310(INF-1))
12:50
13:40
13:40
14:30
csasirSRI
(A310(INF-1))
14:30
15:20
       
  mediodía
16:00
16:50
         
16:50
17:40
         
17:40
18:30
         
18:30
19:20
         
  recreo
19:35
20:25
         
20:25
21:15
         
21:15
22:05
         
 
Total   Materia
  8   SERVIZOS DE REDE E INTERNET (csasirSRI)
  3   EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA (csasirEIE)
  6   SEGURIDADE E ALTA DISPOÑIBILIDADE (csasirSAD)
  4   ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS XESTORES DE BASES DE DA (csasirASXBD)
  7   IMPLANTACIÓN DE APLICACIÓNS WEB (csasirIAW)
  8   ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS (csasirASO)