Skip to main content

Horario Ciclo Medio Peiteado e Cosmética Capilar 2º (Réxime Ordinario)

CMPCC2º
/~\ Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:10
9:00
cmpccCC
(A112(PERRU-1))
cmpccEIE
(A318(FOL))
cmpccMVIP
(A217(IP))
cmpccMVIP
(A106(EST-POLIV))
cmpccTCC
(A102(PERRU-3))
9:00
9:50
cmpccMVIP
(A217(IP))
cmpccEIE
(A318(FOL))
cmpccCFPC
(A112(PERRU-1))
9:50
10:40
cmpccTCC
(A102(PERRU-3))
10:40
11:30
cmpccCC
(A112(PERRU-1))
cmpccCC
(A112(PERRU-1))
  recreo
12:00
12:50
cmpccMVIP
(A214(POL-IP))
cmpccTCC
(A102(PERRU-3))
cmpccCC
(A112(PERRU-1))
cmpccTCC
(A102(PERRU-3))
cmpccCC
(A112(PERRU-1))
12:50
13:40
cmpccTCC
(A102(PERRU-3))
cmpccCFPC
(A112(PERRU-1))
13:40
14:30
14:30
15:20
       
  mediodía
16:00
16:50
         
16:50
17:40
         
17:40
18:30
         
18:30
19:20
         
  recreo
19:35
20:25
         
20:25
21:15
         
21:15
22:05
         
 
Total   Materia
  4   MÁRKETING E VENDA EN IMAXE PERSOAL (cmpccMVIP)
 12   TÉCNICAS DE CORTE DO CABELO (cmpccTCC)
  3   EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA (cmpccEIE)
 12   COLORACIÓN CAPILAR (cmpccCC)
  5   CAMBIOS DE FORMA PERMANENTE NO CABELO (cmpccCFPC)