Skip to main content

Horario 1º Bacharelato Humanidades e Ciencias Sociais

BAC-HCS 1º
/~\ Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:10
9:00
  bacLGaL I
(A216(LGL))
  bacLCL I
(A209(LCL-FIL))
 
9:00
9:50
bacEco
(A301(ECO))
bacGre I
(A315(LAT))
bacEco
(A301(ECO))
bacGre I
(A315(LAT))
bacIng I
(A213(MAT))
bacLGaL I
(A216(LGL))
bacLCL I
(A209(LCL-FIL))
9:50
10:40
bacLCL I
(A209(LCL-FIL))
bacTecIn I
(A206(TEC-1))
bacCuCi
(A313(L-BX))
bacLPMus
(A314(MUS))
bacTecIn I
(A206(TEC-1))
bacCuCi
(A313(L-BX))
bacLPMus
(A314(MUS))
bacHMC
(A202(XH))
bacMatACS I
(A213(MAT))
bacLat I
(A315(LAT))
10:40
11:30
bacHMC
(A202(XH))
bacMatACS I
(A213(MAT))
bacLat I
(A315(LAT))
bacMatACS I
(A213(MAT))
bacLat I
(A315(LAT))
bacFil
(A209(LCL-FIL))
bacHMC
(A202(XH))
  recreo
12:00
12:50
bacTIC I
(A206(TEC-1))
bacSLE-Fra I
(A302(FRA))
bacIng I
(A212(ING))
bacTIC I
(A206(TEC-1))
bacSLE-Fra I
(A302(FRA))
bacEduFis
(PAVILLÓN)
bacIng I
(A212(ING))
12:50
13:40
bacMatACS I
(A213(MAT))
bacLat I
(A315(LAT))
bacTIC I
(A206(TEC-1))
bacRelixion
(A208(FILOSOFÍA))
bacSLE-Af
(A302(FRA))
bacHMC
(A202(XH))
bacEco
(A301(ECO))
bacGre I
(A315(LAT))
13:40
14:30
bacTecIn I
(A206(TEC-1))
bacCuCi
(A313(L-BX))
bacLPMus
(A314(MUS))
bacFil
(A302(FRA))
bacLGaL I
(A216(LGL))
bacEco
(A301(ECO))
bacGre I
(A315(LAT))
bacFil
(A206(TEC-1))
14:30
15:20
         
  mediodía
16:00
16:50
         
16:50
17:40
         
17:40
18:30
         
18:30
19:20
         
  recreo
19:35
20:25
         
20:25
21:15
         
21:15
22:05
         
 
Total   Materia
  3   Tecnoloxías da Información e  da Comunicación I (bacTIC I)
  3   Tecnoloxía Industrial I (bacTecIn I)
  4   Economía (bacEco)
  3   Primeira Lingua Estranxeira Inglés I (bacIng I)
  1   Relixión (bacRelixion)
  3   Cultura Científica (bacCuCi)
  4   Matemáticas aplicadas  ás  Ciencias Sociais I (bacMatACS I)
  2   Segunda Lingua Estranxeira Francés I (bacSLE-Fra I)
  1   Segunda Lingua Estranxeira Francés afondamento (bacSLE-Af)
  4   Grego I (bacGre I)
  4   Latín I (bacLat I)
  2   Educación Física do Bacharelato (bacEduFis)
  3   Filosofía (bacFil)
  4   Historia do Mundo Contemporáneo (bacHMC)
  3   Lingua Galega e Literatura I (bacLGaL I)
  3   Lingua Castelá e Literatura I (bacLCL I)
  3   Linguaxe e Práctica Musical (bacLPMus)