Skip to main content

Horario 4º ESO B

ESO4ºB
/~\ Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:10
9:00
         
9:00
9:50
esoLGaL
(A216(LGL))
esoXH
(A202(XH))
esoLCL
(A209(LCL-FIL))
esoFilosofia
(A208(FILOSOFÍA))
esoSLEFra
(A302(FRA))
esoMatAc
(A213(MAT))
esoMatAplic
(A301(ECO))
9:50
10:40
esoIng
(A212(ING))
esoMatAc
(A213(MAT))
esoMatAplic
(A301(ECO))
esoMatAplic
(A208(FILOSOFÍA))
esoMatAc
(A213(MAT))
esoTec
(A206(TEC-1))
esoEconomia
(A301(ECO))
esoBiXe
(A313(L-BX))
esoTIC
(A206(TEC-1))
esoMus
(A314(MUS))
10:40
11:30
esoFilosofia
(A208(FILOSOFÍA))
esoSLEFra
(A302(FRA))
esoIng
(A212(ING))
esoTec
(A206(TEC-1))
esoEconomia
(A301(ECO))
esoBiXe
(A313(L-BX))
esoIng
(A301(ECO))
esoLGaL
(A216(LGL))
  recreo
12:00
12:50
esoMatAc
(A213(MAT))
esoMatAplic
(A301(ECO))
esoTIC
(A206(TEC-1))
esoMus
(A314(MUS))
esoIAcEmProf
(A301(ECO))
esoFeQ
(A311(L-QUIM))
esoLat
(A315(LAT))
esoIAcEmProf
(A301(ECO))
esoFeQ
(A311(L-QUIM))
esoLat
(A315(LAT))
esoFilosofia
(A208(FILOSOFÍA))
esoSLEFra
(A302(FRA))
12:50
13:40
esoTec
(A206(TEC-1))
esoEconomia
(A301(ECO))
esoBiXe
(A313(L-BX))
esoTitoria
(A209(LCL-FIL))
esoLGaL
(A216(LGL))
esoTIC
(A206(TEC-1))
esoMus
(A314(MUS))
esoEduFis
(PAVILLÓN)
13:40
14:30
esoLCL
(A209(LCL-FIL))
esoLCL
(A209(LCL-FIL))
esoVaEt
(A202(XH))
esoXH
(A202(XH))
14:30
15:20
         
  mediodía
16:00
16:50
esoXH
(A202(XH))
       
16:50
17:40
esoIAcEmProf
(A301(ECO))
esoFeQ
(A311(L-QUIM))
esoLat
(A315(LAT))
       
17:40
18:30
         
18:30
19:20
         
  recreo
19:35
20:25
         
20:25
21:15
         
21:15
22:05
         
 
Total   Materia
  3   Tecnoloxía (esoTec)
  3   Tecnoloxías da Información e da Comunicación ESO (esoTIC)
  4   Matemáticas orientadas as ensinanzas Aplicadas (esoMatAplic)
  3   Economía ESO (esoEconomia)
  3   Iniciación a Actividade Emprendedora e Profesional (esoIAcEmProf)
  3   Física e Química (esoFeQ)
  3   Primeira Lingua Estranxeira Inglés (esoIng)
  3   Xeografía e Historia (esoXH)
  1   Titoría da ESO (esoTitoria)
  3   Segunda Lingua Estranxeira Francés (esoSLEFra)
  3   Latín (esoLat)
  1   Valores Éticos (esoVaEt)
  3   Bioloxía e Xeoloxía (esoBiXe)
  2   Educación Física da ESO (esoEduFis)
  4   Matemáticas Orientadas as ensinanzas Académicas (esoMatAc)
  3   Lingua Castelá e Literatura (esoLCL)
  3   Filosofia ESO (esoFilosofia)
  3   Lingua Galega e Literatura (esoLGaL)
  3   Música (esoMus)