Skip to main content

Convocatoria de bolsas Erasmus+ para recén titulados de Ciclos Medios (xaneiro-xuño 2022)

Convócanse bolsas Erasmus+ para recén titulados de ciclos de FP de Grao Medio.

As bolsas consisten nunha realización de prácticas profesionais dun mínimo de 6 meses para alumnado recén titulado. Considérase alumnado recén titulado ó alumno durante un ano dende a data de obtención do título. Por este motivo o alumno debe comezar as súas prácticas nun período comprendido entre a obtención da titulación e os seis meses posteriores. A data de comezo variará en función da evolución da pandemia.

O prazo de presentación de solicitudes remata o día 13 de decembro de 2021 (incluído).

Fai clic aquí para máis información e para descargar o formulario de solicitude.

Todos os días deberían ser o día contra a Violencia de Xénero