Skip to main content

Final do intercambio

Reunión final:

  • O alumnado unha vez retornado deberá reunirse con membros do departamento de Proxectos Internacionais e titor de prácticas para:
    • Tramitación dos documentos finais e recoñecemento e validacións correspondentes.
    • Entrega do proxecto ó titor.

Plataforma OLS:

  • O alumnado deberá realizar, de forma obrigatorio a proba inicial e final do idioma no país de destino ou no seu defecto en inglés na plataforma OLS.