Skip to main content

Distribución de persoal e alumnado do centro por sexos

Aproveitando que o venres día 11 de febreiro se celebrou o día da muller e da nena na ciencia e en preparación do 8 de marzo, Día da muller, o grupo de igualdade elaborou un documento no que se recollen as percentaxes de distribución por sexos, coa intención de extraer conclusións e así poder traballar en accións a levar a cabo.

Podedes consultar nesta ligazón o citado documento.