Skip to main content

Eleccións Consello Escolar Novembro-2021: Convocatorias Alumnado e Pais/Nais/Titores/as legais

En relación ás eleccións para a renovación do Consello Escolar, a celebrar no presente mes de novembro, facemos públicas as seguintes convocatorias:  

No taboleiro de anuncios do centro están publicados os censos provisionais do alumnado e dos Pais/Nais/Titores/as legais. O período de reclamación ao censo é ata o 15 de novembro de 2021, ás 13:00 horas.

 

Todos os días deberían ser o día contra a Violencia de Xénero