Skip to main content

Proclamación de candidatos e candidatas elixidos/as

A Xunta Electoral, encargada da organización e supervisión do procedemento de elección dos membros do Consello Escolar, constituída ao efecto o día oito do mes de novembro, de acordo co establecido nos artigos 31º e 51º do Decreto 92/1988, do 28  de abril (DOG do 29), quedaron proclamados  como candidatos/as elixidos para formar o Consello Escolar do Centro representantes indicados neste documento.

Todos os días deberían ser o día contra a Violencia de Xénero