Skip to main content

Prazos e procedemento para reclamación contra as cualificacións finais correspondentes á avaliación parcial previa á FCT en período ordinario, de Ciclos Formativos de Formación Profesional (Curso 2021/2022)

Comunicación das cualificacións finais (vía AbalarMóbil): 18 de marzo de 2022

 

Prazo de reclamación ante a dirección do centro (dous días lectivos contados desde o día seguinte a comunicación da cualificación fina): do 21 ata ás 13:30 horas do 22 de marzo de 2022 (presentaranse por escrito, na secretaría do centro, segundo impreso dispoñible na mesma, dirixidas á dirección do centro)

 

As persoas que presenten reclamación quedan convocadas para o venres 25 de marzo de 2022,  ás 12:00 horas, onde se lles dará entrega da resolución da dirección do centro.

 

 

Normativa: Procedemento para reclamación contra as cualificacións finais para ciclos de Formación Profesional: https://agueiro.edu.xunta.gal/view/view.php?t=MxEG1IYtvSH2nVbCarNK 

Formulario de reclamación FP https://agueiro.edu.xunta.gal/view/view.php?t=rzh6w1DJa7qP8uLRYTxj

 

Vigo, 17 de marzo de 2022

 

A dirección