Skip to Content

Taboleiro do alumnado

Criterios específicos de avaliación das Probas de Acceso á Universidade

Pódense consultar na páxina da CIUG na seguinte ligazón

Petición para o alumnado de anteriores promocións de Ciclos Formativos do IES Sofía Casanova

axencias de viaxesRógase ao alumnado de promocións anteriores dos Ciclos Formativos Superiores de Educación Infantil, Axencias de Viaxes e de Información e Comercialización Turística que o desexen, fagan chegar ao centro o seu curriculo actual para poderllo ofertar ás empresas que se poñen en contacto co centro.

O centro recibe peticións de curriculos por parte de empresas interesadas nestas especialidades, o que vai permitindo atopar emprego ao alumnado que remata os ciclos.
Os datos poden dirixirse ao correo electrónico do centro ies.sofia.casanova@edu.xunta.es á atención dos Departamentos de Infantil ou Turismo. Esperamos que esta iniciativa permita conectar áxilmente as empresas con titulados cualificados.

O Primeiro Premio no XXXVII Certame Literario Minerva 2009 de Poesía para Federico Pedreira Nores

Federico Pedreira Nores, alumno de 1º curso de Bacharelato do IES SOFÍA CASANOVA consegue o Primeiro Premio entre as 44 poesías presentadas ao concurso de Poesía Minerva 2009, convocado polo Colexio Peleteiro de Santiago coa súa triloxía "Pausas". Noraboa a Federico nesta a súa primeira incursión na poética.

Os premios serán entregados o vindeiro 19 de maio en Santiago.

Pódese atopar a referencia neste enlace: 

http://www.galicia-hoxe.com/index.php?idMenu=3&idNoticia=425123&idEdicion=1244

Concurso RECOATLÁNTICO

O IES Sofía Casanova está inscrito no concurso Recoatlántico, promovido pola empresa RECOATLÁNTICO, adicada a recuperación de consumibles de impresoras.

- Trátase de recoller a maior cantidade posible de cartuchos baleiros de tinta (ink-jet) ou toner (laser).
- Non serven os de fotocopiadora.
- Cantos máis cartuchos sexamos capaces de recoller máis posibilidades temos de conseguir premios.
- Necesitamos como mínimo 300 puntos = 300 cartuchos. (aínda que non todos valen o mesmo)

 

Colabora co centro Reciclando,
!! Non tires ao lixo o cartucho baleiro, traino ao centro"

Podedes conseguir cartuchos implicando aos vosos familiares, pedindolles incluso que traian os cartuchos baleiros dos seus traballos.

COLABORA

Calendario Electoral de renovación do Consello Escolar

Publícase o calendario electoral de renovación do consello escolar do IES Sofía Casanova

 

DATA

 ACTUACIÓNS

28-Outubro (Martes) - Publicación no taboleiro de anuncios do Centro da data e hora no que se procederá ao sorteo público para a designación dos membros da Xunta Electoral. (Artigo 30 do Decreto 92/1988 segundo redacción dada polo Decreto 324/1994; DOG do 9 de agosto) S Envío de circular aos pais e nais anunciando dito sorteo.
28-Outubro (Martes) - Sorteo público, ás 18:30 horas, para a designación dos membros da Xunta Electoral (Titulares e Suplentes).
- Segundo o resultado anterior, envío de citacións para a constitución da Xunta Electoral 
4-Novembro (Martes)  - Primeira reunión da Xunta Electoral:
 • Acto da súa constitución
 • Aprobación do calendario de actuacións
 • Publicación nos taboleiros de anuncios:
• Das convocatorias de eleccións nos distintos sectores educativos.

• Dos correspondentes censos electorais.

• Escrito ao Concello e a ANPA solicitando a designación dos seus representantes.

5-Novembro (Mércores) - Envío de circular ao alumnado, ás nais e pais do alumnado, persoal non docente e profesorado coa convocatoria do seu sector.
Do 6 ao 17 de novembro - Prazo de presentación de candidaturas aos distintos sectores
10-Novembro (Luns) - Envío de convocatoria para a celebración da segunda reunión da Xunta Electoral
- Envío de convocatoria de Claustro informativo para o día 18 (Art. 35 do Decreto 92/1988)
18-Novembro (Martes) - Segunda reunión da Xunta Electoral:
 • Admisión, proclamación e publicación de candidaturas.
 • Aprobación dos censos electorais e de modelo de papeletas, sobres...
 • Sorteo público para a designación dos membros das mesas electorais.

- Reunión de Claustro de Profesores: Lectura de normas, Relación de candidaturas, Acordo de convocatoria de Claustro extraordinario para o día 25, xoves, 12:00h.

18-Novembro (Martes)

- Comezo das distintas campañas electorais.
- Envío de:
 • Circular ás nais e pais do alumnado anunciando as candidaturas do seu sector.
 • Convocatoria de Claustro extraordinario a celebrar o día 25.
 • Citacións para a constitución das distintas mesas electorais.
 • Convocatoria para a terceira e última reunión da Xunta Electoral
21-Venres - Envío aos pais e nais do alumnado dunha circular recordatoria do día das votacións do seu sector
25-Novembro (Martes) - VOTACIÓNS:
 • Persoal de administración e servizos, de ser o caso. De 13:00 a 14:30 horas.
 • Profesorado. Claustro ás 12:00 horas.
 • Pais, nais e titores legais do alumnado. (De 18'00 a 20'00 horas)
26-Novembro (Mércores) - Terceira e última reunión da Xunta Electoral:
 • Proclamación e publicación de candidatos electos.
 • Traslado  das actas das mesas electorais ao titular da delegación provincial.
 • Envío de convocatoria de reunión para a constitución do novo Consello Escolar.  (Artigo 52 do Decreto 92/1988, DOG do 29 de abril)
2-Decembro (Martes) - Celebración de reunión do novo Consello Escolar:
 • Constitución do Consello..
 • Designación dos membros que van a constituír a Comisión Económica.
 • Designación da persoa responsable de impulsar medidas educativas que fomenten a igualdade real e efectiva entre homes e mulleres. (Art. 126.2 da LOE).
 • Constitución do Observatorio da Convivencia Escolar. (Art. 7º do Decreto 85/2007, do 12 de abril e Instrucións da Consellería de Educación do 17 de outubro de 2007).
Antes do 20 de decembro - Envío ao delegado provincial do formulario que se publica como anexo II á Resolución do 1 de setembro de 2008 (DOG do 18).

Planeta Lingua nº 16

O último número da Revista Escolar Planeta Lingua, correspondente a este curso 2014-2015, xa está lista para que a podas ler e/ou descargar. Tan só tes que premer na seguinte ligazón da portada da revista:

Libros de texto - 3º E.S.O. e P.D.C.

LIBROS DE TEXTO DE 3º E.S.O. - CURSO 2014-2015

Materias.
Textos.

Lingua galega e literatura (*)

Os libros de lectura e/ou exercicios serán precisados polo profesor ó comezo das clases

Lingua Galega e Literatura
ISBN: 978-84-678-0074-6
Edit. Anaya(2011)
Autor: C. Díaz/M. Seixo

Lingua castelá e literatura

Nuevo Juglar 3
ISBN: 978-84-682-0126-9
Edit. Vicens Vives 2011
Autor: varios

Inglés

Nota: O Workbook quedará a xuizo do profesor unha vez empezado o curso.

Real English ESO 3
Libro de texto : ISBN: 978-9963-48-227-6
Workbook : ISBN : 978-9963-48-228-3Edit. Burlington Books
Autor: Linda Marks e outro

Francés (Optativa)

Os cadernos de exercicios non é obrigatorio mercalos

ADOSPHÈRE 3
ISBN: 978-84-675-4578-4
Edit: S.M.
Autor: Gallon, Fabienne

Ciencias sociais, Xeografía e Historia

Xeografía 3º
Ciencias sociais-Galicia
ISBN: 978-84-678-0089-0
Ed. Anaya
Autores: M.Burgos e outros

Matemáticas

Matemáticas 3 (por trimestres)
ISBN 978-84-667-1366-5
Ed. Anaya
Autor: José Cólera e outros

Ciencias Naturais

Bioloxía e Xeoloxía (galego)
Proxecto Camiños do saber (volumes 1, 2, 3,4)
ISBN: 978-84-8224-999-5
Edit: Obradoiro - Santillana
Autor: Ignacio Meléndez e outros

Física e Química

Física y Química 3º ESO (castelán)
ISBN 978-84-683-0697-1
Ed. Edebé  (2012)

Educación Plástica e Visual

Educación Plástica e Visual 3º ESO
ISBN: 978-84-675-0961-8
Edit. S.M.
Autor: I. Rodríguez e outros
Véxase relación de material didáctico abaixo

Tecnoloxía

Tecnologías
ISBN: 978-84-294-4346-2
Los caminos del saber ED10 - Editorial: Santillana

Música

Música 3 (castelán)
ISBN: 978-84-9737-156-8
Cuaderno de trabajo: ISBN :978-84-9737-163-6
Edit: Galinova
Autor: Michael Raul Berg e outros

Obradoiro de Iniciativas Emprendedoras

Non hai libro de texto obrigatorio.
No inicio de curso poderá aconsellarse un libro de apoio.

LIBROS DE TEXTO DO PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR

Ámbito Lingüístico-Social 1

Ámbito Lingüístico-Social 1
ISBN: 978-84-9914-219-7
Editorial: Edicións Xerais
Autoras: Ana Mª del Pino Solana y Dolores Gómez Regalón

Inglés

Título: "LET´S GO! 1"
Autor: Melissa Kendall
ISBN: 9 789963 478491
Editorial: Burlingyon Books
Nota: O Workbook quedará a xuizo do profesor unha vez empezado o curso.

Tecnoloxía

(O mesmo libro de texto que en 3º ESO)

 

(*) Os libros de lectura e/ou libro de exercicios de Lingua Galega, indicaranse na programación xeral do Departamento en setembro. No caso de que o Departamento de Lingua Galega estime conveniente empregar un libro complementario de exercicios para algún curso será precisado polo profesor correspondente ó comezo das clases.

 

MATERIAIS DIDÁCTICOS DE ARTES PLÁSTICAS E DEBUXO (3º ESO e PDC)

Láminas DIN A4 sen marxe, Lápices de minas HB y 2H, Rotulador negro 0.5, Goma de nata, Xogo de escuadra-cartabón e regra graduada, Compás e adaptador de compás, Lápices de cores,
Témperas (amarillo, azul cián e rojo magenta), Pintura ó óleo (2 tubos pequenos), Pintura acrílica ó auga (2 cores a elixir polo alumno), Blok DIN A4 de cartulinas de cores, Tesoiras, Pegamento, Pinceis de sección circular, Plancha de linóleo, Gubias de linóleo.

Será  necesario traer á clase o primeiro día os materiais subliñados. O resto do material, incluido o libro de texto, só se mercará cando así o requiera o profesor.

Distribuir contido


by Dr. Radut