Skip to Content

Agregador de novas

A Xunta e os centros de Secundaria consensúan o adiamento do inicio do curso aos días 23, 24 e 25

Portal Educación Xunta - Ven, 11/09/2020 - 14:18

Summary: 

Anunciouno hoxe o conselleiro, Román Rodríguez, logo de reunirse coa Xunta Autonómica de Directores e os xefes da Inspección educativa nas catro provincias A decisión responde a criterios técnicos, co fin de facilitar a adaptación dos centros ás novas medidas de seguridade Nesta semana a maiores incrementaranse as accións formativas para profesorado e alumnado en materia hixiénico-sanitaria Mantense o inicio escalonado coa mesma distribución por cursos Idioma Gallego

O conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, anunciou hoxe o adiamento nunha semana do inicio de curso en Secundaria, en concreto aos días 23, 24 e 25 de setembro. A decisión foi consensuada coa Xunta Autonómica de Directores, nunha reunión celebrada esta mañá cos representantes dos centros de Secundaria xunto cos xefes da Inspección educativa nas catro provincias. A decisión do adiamento foi comunicada tamén aos representantes das familias e dos profesionais dos centros.

Tal e como explicou o titular do departamento educativo da Xunta de Galicia, trátase dunha decisión prudente, “que responde a razóns técnicas, que tomamos en base a criterios organizativos e metodolóxico-pedagóxicos, e logo de escoitar a opinión dos representantes dos directores de Secundaria e máis dos xefes de Inspección”. Segundo explicou, outras Comunidades Autónomas están tomando decisións similares.

Este adiamento facilita a adaptación e organización dos centros para reforzar as medidas sanitarias tras os cambios acordado entre as comunidades e o Goberno central o pasado 27 de agosto, unha xuntanza que os Ministerios deberían ter convocado moito tempo antes. Neste sentido cómpre lembrar que as recomendacións acordadas coas Comunidades Autónomas alteraron a planificación inicial ao cambiar a distancia de seguridade entre os alumnos nas aulas a 1,5 metros. Isto cambiou radicalmente as previsións dos centros de Secundaria e está xerando un sobresforzo nos equipos directivos e no profesorado, que a Consellería recoñece e valora, e que convén aliviar para favorecer unha volta segura ás aulas nas mellores condicións blindando a seguridade e a calidade.

A medida tamén favorecerá a implementación das medidas plantexadas o pasado martes no Consello Escolar de Galicia, como a instalación de mamparas nas aulas e talleres ou a opción de solicitar un sistema semipresencial no ensino non obrigatorio. Ademais, a semana a maiores coa que se conta para preparar o inicio do curso aproveitarase para incrementar as accións formativas dirixidas a profesorado e alumnado en materia hixiénico sanitaria, unha medida que servirá para mellorar o estándar de seguridade da comunidade educativa.

Contratación de profesorado

En calquera caso, Román Rodríguez recalcou que xa se está a traballar na determinación da cifra de profesores que será preciso contratar este curso a maiores para estas etapas, co fin de dar resposta aos desdobres que sexa necesario realizar. Este reforzo concretarase nos próximos días, unha vez se pechen definitivamente as necesidade de cada centro. Ao respecto, reiterou que se contratará o persoal que sexa necesario, igual que se fixo en Infantil e Primaria con 240 novas incorporacións.

O conselleiro reiterou tamén a súa disposicións a escoitar atentamente as demandas e suxestións de todos e cada un dos membros da comunidade educativa, como leva facendo ao longo desta semana. En base a elas, poderase continuar tomando decisións xustificadas en criterios sanitarios, organizativos e pedagóxicos, consensuados, co fin de afrontar o resto do curso con maiores garantías.

Novo calendario

Co novo calendario mantense a distribución por cursos no inicio escalonado. Así, os alumnos de 1º e 2º da ESO, os de 1º de Bacharelato e os de 1º de FP Medio e Superior, que inicialmente comezarían as clases o vindeiro mércores 16, farano o mércores 23; mentres que os de 3º da ESO, de 2º de Bacharelato e de 2º de FP Medio e Superior, que volvían ás aulas o xoves 17, regresarán finalmente o xoves 24. Os estudantes de 4º da ESO e FP Básica, que comezarían as clases o venres 18, farano o venres 25.

Obxectivo común

Román Rodríguez agradeceu a colaboración, o esforzo e a responsabilidade, de todos os membros da comunidade educativa nestes últimos meses, grazas ao que foi posible comezar onte con normalidade o curso en Infantil e Primaria e Educación Especial, “unha gran normalidade dentro da enorme excepcionalidade do actual momento”, como indicou o conselleiro. Un éxito que quixo agradecer ás familias, profesorado e equipos directivos de Infantil, Primaria e Educación Especial.

Neste sentido lembrou que, neste reto de país que é preservar as garantías sanitarias e de calidade educativa no curso 2020/2021, aínda queda o regreso ás aulas do alumnado de Secundaria. Para sacalo adiante con éxito, comprometeuse a seguir escoitando os axentes educativos e incorporando as súas achegas ás medidas que desenvolva a Consellería.

Información xeral Ensinanzas de réxime xeral Consellería de Cultura, Educación e Universidade Profesorado Alumnado Familias Centros
Categorías: Novas Xunta

Publicación das cualificacións definitivas da proba libre para a obtención do título de bacharelato para persoas maiores de 20 anos (2020)

Portal Educación Xunta - Ven, 11/09/2020 - 14:08
Idioma Gallego

Publicadas as cualificacións definitivas da proba libre para a obtención do título de bacharelato para persoas maiores de 20 anos (2020).

 

Tema: 

Información xeral Escolarización

Ensinanza: 

Bacharelato de adultos

Departamento: 

Servizo de Xestión Económica e Educación de Persoas Adultas

Colectivo: 

Alumnado
Categorías: Novas Xunta

Publicación do listado de solicitudes declaradas procedentes ou improcedentes da concesión das comisións de servizos por motivos de saúde para situacións de causas sobrevidas

Portal Educación Xunta - Ven, 11/09/2020 - 13:37
Idioma Gallego

Publicación do listado de solicitudes declaradas procedentes ou improcedentes da concesión das comisións de servizos por motivos de saúde para situacións de causas sobrevidas, reguladas pola Orde do 28 de febreiro de 2020 (Diario Oficial de Galicia do 9 de marzo).

A Orde do 28 de febreiro de 2020 pola que se regula a adscrición de forma temporal, en comisión de servizos e por petición da persoa interesada, do persoal funcionario dos corpos docentes e do persoal laboral docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación en centros dependentes desta consellería en atención a situacións persoais especiais por motivos de saúde (código de procedemento ED010B) establece no seu artigo 17 o seguinte:

Artigo 17 – Causas sobrevidas

Os casos que poidan xurdir por causa sobrevida fóra do prazo de presentación de solicitudes establecido na presente orde e con anterioridade á adxudicación definitiva dos destinos provisionais para o curso académico dirixiranse ás xefaturas territoriais correspondentes no prazo de presentación de solicitudes extraordinario que se publicará na páxina web www.edu.xunta.gal.

 

Consonte ao establecido no dito artigo, publícase o listado de solicitudes de comisión de servizos por motivos de saúde para situacións de causas sobrevidas declaradas procedentes e improcedentes.

Anuncio principal: 

Ábrese o prazo extraordinario de presentación de solicitudes de comisións de servizo por razóns de saúde para situacións de causas sobrevidas (ED010B)

Tema: 

Comisiones de servicio

Ensinanza: 

Enseñanzas de régimen general Enseñanzas de régimen especial Educación de las personas adultas

Departamento: 

Servicio de Profesorado de Enseñanzas Secundaria, de Formación Profesional y de Régimen Especial

Colectivo: 

Profesorado
Categorías: Novas Xunta

Publicación do listado de solicitudes declaradas procedentes ou improcedentes da concesión das comisións de servizos por motivos de saúde para situacións de causas sobrevidas

Portal Educación Xunta - Ven, 11/09/2020 - 13:37
Idioma Gallego

Publicación do listado de solicitudes declaradas procedentes ou improcedentes da concesión das comisións de servizos por motivos de saúde para situacións de causas sobrevidas, reguladas pola Orde do 28 de febreiro de 2020 (Diario Oficial de Galicia do 9 de marzo).

A Orde do 28 de febreiro de 2020 pola que se regula a adscrición de forma temporal, en comisión de servizos e por petición da persoa interesada, do persoal funcionario dos corpos docentes e do persoal laboral docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación en centros dependentes desta consellería en atención a situacións persoais especiais por motivos de saúde (código de procedemento ED010B) establece no seu artigo 17 o seguinte:

Artigo 17 – Causas sobrevidas

Os casos que poidan xurdir por causa sobrevida fóra do prazo de presentación de solicitudes establecido na presente orde e con anterioridade á adxudicación definitiva dos destinos provisionais para o curso académico dirixiranse ás xefaturas territoriais correspondentes no prazo de presentación de solicitudes extraordinario que se publicará na páxina web www.edu.xunta.gal.

 

Consonte ao establecido no dito artigo, publícase o listado de solicitudes de comisión de servizos por motivos de saúde para situacións de causas sobrevidas declaradas procedentes e improcedentes.

 

Anuncio principal: 

Ábrese o prazo extraordinario de presentación de solicitudes de comisións de servizo por razóns de saúde para situacións de causas sobrevidas (ED010B)

Tema: 

Comisións de servizo

Ensinanza: 

Ensinanzas de réxime xeral Ensinanzas de réxime especial Educación das persoas adultas

Departamento: 

Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime Especial

Colectivo: 

Profesorado
Categorías: Novas Xunta

Convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de ESO e Bacharelato, FP e Ensinanzas de Idiomas, para o curso 2020/21

Portal Educación Xunta - Ven, 11/09/2020 - 09:55
Idioma Gallego

Xúntase a Resolución do 28 de agosto de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao máster en profesorado de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, formación profesional e ensinanzas de idiomas na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2020/21.

  • O prazo de presentación das solicitudes dará comezo o día seguinte ao da súa publicación e terán quince (15) días hábiles de prazo de solicitude, no que se pechará a aplicación Xade e non poderán, a partir desta data, introducir máis centros e persoas titoras e coordinadoras nela.

File: 

Resolución do 28 de agosto de 2020 (DOG)

Tema: 

Máster

Ensinanza: 

Ensinanzas de réxime xeral Ensinanzas de réxime especial

Departamento: 

Servizo de Formación do Profesorado

Colectivo: 

Profesorado Centros

Sección: 

Boletín Portada de boletín
Categorías: Novas Xunta

Resolución de redistribución de axudas da Convocatoria de Centros de Investigación de 2019

Portal Educación Xunta - Ven, 11/09/2020 - 09:40
Idioma Gallego

Xúntase a Resolución do 31 de agosto de 2020 pola que se redistribúen as anualidades concedidas na Resolución do 13 de decembro de 2019, pola que se conceden as axudas da Orde do 19 de setembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a acreditación, estruturación e mellora de centros de investigación do Sistema universitario de Galicia, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2019, como consecuencia da situación creada pola evolución da pandemia COVID-19 (código de procedemento ED431G).

 

Anuncio principal: 

Axudas para a acreditación, estruturación e mellora de centros de investigación do SUG cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, para o exercicio 2019

Tema: 

Bolsas

Ensinanza: 

Universidade

Departamento: 

Subdirección Xeral de Promoción Científica e Tecnolóxica Universitaria Servizo de Planificación e Estruturación de Investigación

Colectivo: 

Alumnado
Categorías: Novas Xunta

Admisión a ciclos formativos. Listaxes provisionais de solicitantes. Convocatoria extraordinaria 2020-2021

Novas de FP - Ven, 11/09/2020 - 08:29

Publicación das listaxes provisionais de solicitantes do período extraordinario de admisión a ciclos formativos de formación profesional en réxime ordinario e no réxime para as persoas adultas en modalidade presencial e modalidade distancia.

 O prazo de reclamación contra estas listaxes abrangue desde o venres 11 de setembro ata as 13:00 horas do martes 15 de setembro de 2020.

A reclamación deberase realizar no centro de entrega (onde se presentou a solicitude).

As listaxes garanten a confidencialidade dos datos persoais por iso cada persoa está identificada cun código persoal de consulta (CPC). O CPC é un código alfanumérico único para cada persoa que participa no proceso de admisión de FP. Para consultar a situación persoal nas listaxes poderase obter o CPC da aplicación informática ciclosadmisión.

 - Nota: As listaxes de solicitudes do proceso de admisión a ciclos formativos pola cota reservada para persoas con discapacidade, legalmente recoñecida, están dispoñibles para a consulta nas secretarías dos centros de inscrición.

Réxime ordinario

  
Réxime para as persoas adultas

Modalidade presencial

  
Modalidade distancia

Categorías: Novas FP

Instrución 4/2020 da Secretaría Xeral de Universidades, para iniciar o procedemento de avaliación do rendemento da fase de estadía do persoal investigador posdoutoral A da convocatoria de 2018 que renunciou á ampliación do contrato da fase de estadía

Portal Educación Xunta - Xov, 10/09/2020 - 12:56
Idioma Gallego

Achégase a Instrución 4/2020, do 10 de setembro; da Secretaría Xeral de Universidades, para iniciar o procedemento de avaliación do rendemento da fase de estadía do persoal investigador posdoutoral A da convocatoria de 2018 que renunciou á ampliación do contrato da fase de estadía

Anuncio principal: 

Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema de I+D+i galego para o ano 2018

Tema: 

Bolsas

Ensinanza: 

Universidade

Departamento: 

Secretaría Xeral de Universidades Subdirección Xeral de Promoción Científica e Tecnolóxica Universitaria

Colectivo: 

Alumnado
Categorías: Novas Xunta

Resolución provisional de centros autorizados para implantación e continuidade no STEMbach durante o curso 2020/21

Portal Educación Xunta - Xov, 10/09/2020 - 11:56
Idioma Gallego

Achégase a relación de centros autorizados e de continuidade para participar no Bacharelato de excelencia en Ciencias e Tecnoloxía (STEMbach) durante o curso 2020/21.

  • Ábrese un prazo de cinco días hábiles, a partir do día seguinte ao da publicación neste portal, para efectuar reclamacións ou renuncias.

 

Anuncio principal: 

Resolución do 26 de maio de 2020 pola que se regula o bacharelato de excelencia en Ciencia e Tecnoloxía (STEMbach) para o curso 2020/2021

Tema: 

Escolarización

Ensinanza: 

Bacharelato

Departamento: 

Subdirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa e Formación do Profesorado

Colectivo: 

Profesorado Alumnado Familias Centros
Categorías: Novas Xunta

Inscrición, con carácter extraordinario, nas probas de acceso aos ciclos formativos de grao superior de Artes plásticas e deseño para o curso 2020-21

Portal Educación Xunta - Mér, 09/09/2020 - 15:39
Idioma Gallego

Publicada a relación definitiva de persoas inscritas admitidas para a realización das probas extraordinarias para acceder ás Ensinanzas Artísticas Profesionais dos ciclos formativos de grao superior de artes plásticas e deseño para o ano académico 2020-21.

Anuncio principal: 

Instrucións para o acceso e a admisión do alumnado nas ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2020/2021

Tema: 

Escolarización

Ensinanza: 

Ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño

Departamento: 

Servizo de Ensinanzas de Réxime Especial

Colectivo: 

Alumnado Centros
Categorías: Novas Xunta

Cualificacións das probas específicas de fútbol sala 2020/21

Portal Educación Xunta - Mér, 09/09/2020 - 13:35
Idioma Gallego

Publicadas as cualificacións  das probas específicas de fútbol sala 2020/21.

 

Anuncio principal: 

Convocatoria de probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2020/2021

Tema: 

Escolarización

Ensinanza: 

Ensinanzas deportivas

Departamento: 

Servizo de Ensinanzas de Réxime Especial

Colectivo: 

Alumnado Centros
Categorías: Novas Xunta

Persoas inscritas para o acceso ás Ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e deseño, ciclos formativos de grao medio, curso 2020-21

Portal Educación Xunta - Mar, 08/09/2020 - 15:20
Idioma Gallego

Xúntase a listaxe de persoas inscritas para o acceso ás Ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e deseño, ciclos formativos de grao medio, curso 2020-21.

 

Anuncio principal: 

Instrucións para o acceso e a admisión do alumnado nas ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2020/2021

Tema: 

Escolarización

Ensinanza: 

Ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño

Departamento: 

Servizo de Ensinanzas de Réxime Especial

Colectivo: 

Alumnado Centros
Categorías: Novas Xunta

Normas que determinan os servizos mínimos durante a folga no ámbito do ensino convocada para os días 10 e 16 de setembro de 2020

Portal Educación Xunta - Mar, 08/09/2020 - 14:31
Idioma Gallego

Xúntase a Orde do 8 de setembro de 2020 pola que se ditan as normas que determinan os servizos mínimos durante a folga no ámbito do ensino convocada para os días 10 e 16 de setembro de 2020.

 

File: 

Orde do 8 de setembro de 2020 (DOG)

Tema: 

Información xeral

Ensinanza: 

Ensinanzas de réxime xeral Ensinanzas de réxime especial Educación das persoas adultas

Departamento: 

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos Subdirección Xeral de Recursos Humanos

Colectivo: 

Profesorado Alumnado Familias Centros
Categorías: Novas Xunta

Lugares de realización da proba dos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2019/20

Portal Educación Xunta - Mar, 08/09/2020 - 13:09
Idioma Gallego

Anuncio principal: 

Convocados os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria correspondentes ao curso 2019/20

Xúntase a Resolución do 7 de setembro de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se procede a establecer os lugares en que se realizará a proba para a concesión dos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2019/20.

Servizo relacionado: 

Premios ao alumnado

Tema: 

Axudas e premios Premios autonómicos

Ensinanza: 

Educación secundaria obrigatoria

Departamento: 

Subdirección Xeral de Inspección, Avaliación e Calidade do Sistema Educativo Servizo de Avaliación e Calidade do Sistema Educativo

Colectivo: 

Alumnado Familias Centros
Categorías: Novas Xunta

Convocados os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2019/20 (código de procedemento ED311E)

Portal Educación Xunta - Mar, 08/09/2020 - 09:37
Idioma Gallego

Xúntase a Orde do 27 de agosto de 2020 pola que se convocan os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2019/20 (código de procedemento ED311E).

  • O prazo de presentación de solicitudes será de vinte (20) días hábiles computados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

 

File: 

Orde do 27 de agosto de 2020 (DOG) Extracto da Orde do 27 de agosto de 2020 (DOG)

Servizo relacionado: 

Premios ao alumnado

Tema: 

Premios autonómicos

Ensinanza: 

Educación secundaria obrigatoria

Departamento: 

Servizo de Avaliación e Calidade do Sistema Educativo

Colectivo: 

Alumnado Familias Centros

Sección: 

Boletín Portada de boletín
Categorías: Novas Xunta
Distribuir contido


by Dr. Radut