Skip to Content

Agregador de novas

Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de lingua galega

Portal Educación Xunta - Mér, 14/10/2020 - 18:45
Idioma Gallego

Resolución do 14 de outubro de 2020 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de lingua galega e literatura (590053)

 

Anuncio principal: 

Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en determinadas especialidades do corpo PES (590) e do corpo de profesores técnicos de formación profesional (591)

Tema: 

Interinidades e substitucións

Ensinanza: 

Educación secundaria obrigatoria

Departamento: 

Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime Especial

Colectivo: 

Profesorado
Categorías: Novas Xunta

A Xunta ofrece formación sobre a covid-19 ao persoal non docente dos centros educativos

Portal Educación Xunta - Mér, 14/10/2020 - 15:08

Summary: 

Vai dirixida ás persoas que desempeñan labores nos centros, co fin de darlles pautas en cuestións como a hixiene e a limpeza nesta situación A acción enmárcase no Plan de Continxencia para a Educación non presencial e semipresencial Idioma Gallego

A Xunta de Galicia está a ofrecer formación, a través do webinario sobre Medidas hixiénicas de prevención ante a covid-19 nos centros educativos, dirixida a persoal non docente. Os destinatarios desta acción son as persoas que desempeñan labores non docentes nos centros educativos, calquera que sexa a súa función.

A oferta desta formación púxose en coñecemento destas persoas a través dos centros nos que traballan, por exemplo persoal de limpeza e comedor. Ademais, a formación queda gravada e porase a disposición da comunidade educativa.

No webinario ofréceselle aos participantes formación arredor do Manual Covid de Hostalaría e Turismo na súa aplicación aos centros educativos, e dicir, desde a óptica do protocolo xeral e de comedores. Así mesmo, no referido aos protocolos de hixiene e limpeza, a formación segue as previsións establecidas con carácter xeral para os establecementos de hostalaría e restauración. A relatora do webinario é a bióloga especialista en microbioloxía e formadora do Centro Superior de Hostelería de Galicia nestas cuestións para o sector turístico e hostaleiro, Yolanda Torres Corral.

Esta acción formativa enmárcase no eixo 3, dirixido aos centros, do Plan de Continxencia para a Educación non presencial e semipresencial, no que se establecía que desde a Xunta se ofertará formación arredor das necesidades derivadas da pandemia da covid-19 para toda a comunidade educativa.

Información xeral Ensinanzas de réxime xeral Ensinanzas de réxime especial Educación das persoas adultas Consellería de Cultura, Educación e Universidade Centros
Categorías: Novas Xunta

Proxectos de formación para o profesorado de FP para o curso 2020-2021

Portal Educación Xunta - Mér, 14/10/2020 - 10:13
Idioma Gallego

Publicada a convocatoria de proxectos de formación do profesorado de formación profesional que se van implantar no curso 2020-2021 en centros públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Cada proxecto deberá contar cun coordinador ou cunha coordinadora e poderá incorporar profesorado de diferentes centros que compartan a súa necesidade de formación, coa finalidade de acadar o óptimo aproveitamento dos recursos.

Tema: 

Información xeral Proxectos de formación do profesorado de formación profesional

Ensinanza: 

Formación Profesional inicial

Departamento: 

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa Subdirección Xeral de Formación Profesional Servizo de Ordenación e Formación Profesional

Colectivo: 

Profesorado Centros

Sección: 

Boletín
Categorías: Novas Xunta

Resolución da convocatoria do programa BIBLIOTECA CREATIVA para o curso 2020/21

Portal Educación Xunta - Mér, 14/10/2020 - 09:55
Idioma Gallego

Anuncio principal: 

Convocatoria do proxecto BIBLIOTECA CREATIVA

Achégase arquivo coa Resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, de 14 de outubro de 2020, pola que se publica a selección de 25 centros que se incorporan ao programa Biblioteca Creativa no curso 2020/21, así como as asignacións que reciben os centros de continuidade, en función dos anos de angüidade no programa, tal e como se contempla na convocatoria de 2 de setembro. En total son 102 os centros que integran este programa, todos eles centros PLAMBE con ensinanzas de infantil e/ou primaria, de titularidade da CCEU.

 

Tema: 

Plan LÍA Bibliotecas escolares

Ensinanza: 

Educación infantil Educación primaria

Departamento: 

Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos Subdirección Xeral de Centros

Colectivo: 

Centros
Categorías: Novas Xunta

Proxectos de formación para o profesorado de FP. 2020-2021

Novas de FP - Mér, 14/10/2020 - 09:37

Publicada a convocatoria de proxectos de formación do profesorado de formación profesional que se van implantar no curso 2020-2021 en centros públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Cada proxecto deberá contar cun coordinador ou cunha coordinadora e poderá incorporar profesorado de diferentes centros que compartan a súa necesidade de formación, coa finalidade de acadar o óptimo aproveitamento dos recursos.

Categorías: Novas FP

Publicación da relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas

Portal Educación Xunta - Mar, 13/10/2020 - 12:31
Idioma Gallego

Publicada a Resolución do 13 de outubro de 2020 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidades de chinés (592004), italiano (592012) e xaponés (592013).

Achégase resolución e relación provisional de persoas excluídas

Anuncio principal: 

Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade de chinés (592004), inglés (592011), italiano (592012) e xaponés (592013)

Tema: 

Interinidades e substitucións

Ensinanza: 

Ensinanzas de idiomas de réxime especial

Departamento: 

Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime Especial

Colectivo: 

Profesorado
Categorías: Novas Xunta

Publicación da relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de FP, mantemento de vehículos

Portal Educación Xunta - Mar, 13/10/2020 - 12:17
Idioma Gallego

Publicada a Resolución do 13 de outubro de 2020 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de formación profesional, especialidade de mantemento de vehículos (591209).

Achégase resolución e relación provisional de persoas excluídas.

 

Anuncio principal: 

Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en determinadas especialidades do corpo PES (590) e do corpo de profesores técnicos de formación profesional (591)

Tema: 

Interinidades e substitucións

Ensinanza: 

Ensinanzas de réxime xeral Formación Profesional inicial

Departamento: 

Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime Especial

Colectivo: 

Profesorado
Categorías: Novas Xunta

Programa Rescatadores de talento. Convocatoria aberta

Novas de FP - Mar, 13/10/2020 - 11:04

Rescatadores de talento é un programa da Fundación Princesa de Girona (FPdGi) que promove a empregabilidade dos mozos e mozas de entre vinte e trinta anos con formación universitaria ou de ciclos superior de FP.

O programa ofrece formación, mentoring e centros de desenvolvemento profesional. No caso de que o candidato/a sexa a primeira xeración da súa familia con estudos superiores, terá preferencia fronte a outros candidatos. Ademais, foméntase a súa mobilidade laboral e formativa por diferentes comunidades cunha axuda económica.

Poden incorporarse ao programa todos os mozos/as de entre vinte e trinta anos legalmente autorizados para traballar en España, tanto se están a buscar o seu primeiro emprego coma se se atopan en paro ou subempregados. Deben contar con formación universitaria ou de ciclo superior de formación profesional finalizada no últimos cinco anos, ou estar a estudar o último curso.

Rescatadores pon a disposición dos mozos e mozas vantaxes especiais para que poidan seguir formándose na súa área de especialidade. Directivos e equipos de RR.HH. de empresas de referencia no desenvolvemento do talento novo acompañaranlles nesta aventura que ofrece moitas ferramentas para fomentar a súa empregabilidade.

Categorías: Novas FP

O Comité Educativo traballará nun plan específico para o caso hipotético de corentenas de longa duración

Portal Educación Xunta - Ven, 09/10/2020 - 12:51

Summary: 

Román Rodríguez explicou que o obxectivo é actuar con antelación e adiantarse a posibles escenarios que, en todo caso, non se contemplan neste momento Nel recolleranse os recursos pedagóxicos e tecnolóxicos que se terían que empregar para poder dar instrucións precisas e inmediatas no caso de chegar a esa circunstancia de peche total ou por zonas Idioma Gallego

O Comité Educativo aprobou hoxe comezar a traballar nun plan específico no que se recollan as medidas que sería necesario aplicar no caso hipotético de que se deba pasar a unha situación de corentena de longa duración, tanto se esta se produce por zonas como a nivel xeral.

Neste plan recolleranse os recursos pedagóxicos e tecnolóxicos que se deberán empregar en casos da suspensión da actividade presencial total, e compilaranse asuntos como o seguimento da actividade lectiva ou a avaliación.

O conselleiro de Cultura, Educación e Universidade explicou que o peche total ou por zonas non é un escenario que se contemple neste momento, pero subliñou a importancia de traballar con antelación, adiantarnos e estar preparados. Neste sentido explicou que, unha vez se conte con este plan, de chegar o caso hipotético dunha corentena de longa duración, podería aplicarse de inmediato, dando instrucións precisas e previstas aos centros de ensino desde o punto de vista pedagóxico e organizativo, o que se sumaría así ás instrucións de medidas sanitarias.

Este documento incorporarase e actualizará o plan de continxencia elaborado por cada centro ao respecto –seguindo o establecido no Protocolo de adaptación ao contexto da covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021–e servirá para completalo e melloralo. Neste sentido destacouse o moi bo traballo que realizaron os centros na elaboración destes plans.

Protocolo de actividades extraescolares

Román Rodríguez informou, así mesmo, ao Comité educativo de que o Protocolo Complementario de Actividades Extraescolares en centros educativos vén de ser remitido ao Comité Clínico para a súa avaliación. A este respecto engadiu que, unha vez teña o visto bo das autoridades sanitarias, este documento remitirase aos centros, ás asociacións de nais e pais (ANPAs) e aos concellos para que teñan constancia de que estas actividades se poden desenvolver, sempre e cando se cumpran as normas ditadas polas autoridades sanitarias.

Neste sentido o conselleiro recordou que a finalidade das recomendacións e protocolos nos que se está traballando desde a Xunta é facer un reforzo da garantía de seguridade sanitaria dos centros de ensino no contexto da covid-19.

Información xeral Ensinanzas de réxime xeral Ensinanzas de réxime especial Educación das persoas adultas Consellería de Cultura, Educación e Universidade Profesorado Alumnado Familias Centros
Categorías: Novas Xunta

Concesión das axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de nais e pais do alumnado e das asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial para o ano 2020

Portal Educación Xunta - Ven, 09/10/2020 - 09:01
Idioma Gallego

Xúntase a Orde do 2 de outubro de 2020 pola que se conceden axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de nais e pais do alumnado e das asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial para o ano 2020.

 

Anuncio principal: 

Axudas para financiar as actividades das confederacións e federacións de nais e pais do alumnado, e das asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial, para o ano 2020

Tema: 

Bolsas

Ensinanza: 

Ensinanzas de réxime xeral

Departamento: 

Subdirección Xeral de Centros

Colectivo: 

Familias
Categorías: Novas Xunta

Listaxes coas puntuacións definitivas das persoas admitidas e excluídas, período extraordinario, das prazas nos centros residenciais docentes da Coruña e Ourense para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2020/2021

Portal Educación Xunta - Ven, 09/10/2020 - 08:35
Idioma Gallego

Resolución do 9 de outubro de 2020 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica a listaxe coas puntuacións definitivas das persoas admitidas, indicando a puntuación desagregada (rendemento académico e criterios socioeconómicos) e a puntuación total por orde descendente; a relación definitiva de persoas excluídas, indicando a causa de exclusión; así mesmo, a relación de persoas adxudicatarias con indicación do centro docente no que están matriculadas, e a relación de suplentes, de ser o caso, correspondentes ao período extraordinario, de acordo co previsto nos artigos 5.2 e 34 da Orde do 29 de maio de 2020 pola que se convocan prazas de residencia nos Centros Residenciais Docentes da Coruña, Ourense e Vigo para o curso 2020/21 (DOG núm. 111, do 9 de xuño).

  • Prazo para interpoñer recurso de alzada: 1 mes (entre os días 13 de outubro e 9 de novembro de 2020), ante o conselleiro de Cultura, Educación e Universidade.

 

Anuncio principal: 

Convocadas prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2020/2021

Tema: 

Bolsas

Ensinanza: 

Ensinanzas de réxime xeral

Departamento: 

Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos Subdirección Xeral de Centros

Colectivo: 

Alumnado Familias Centros
Categorías: Novas Xunta

Publicación da relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia, Organización e procesos de mantemento de vehículos

Portal Educación Xunta - Xov, 08/10/2020 - 13:23
Idioma Gallego

Publicada a Resolución do 8 de outubro de 2020 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de organización e procesos de mantemento de vehículos (590111).

Achégase resolución e relación provisional de persoas excluídas.

Anuncio principal: 

Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en determinadas especialidades do corpo PES (590) e do corpo de profesores técnicos de formación profesional (591)

Tema: 

Interinidades e substitucións

Ensinanza: 

Ensinanzas de réxime xeral

Departamento: 

Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime Especial

Colectivo: 

Profesorado
Categorías: Novas Xunta

Publicación da Resolución do 30 de setembro de 2020, pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos

Portal Educación Xunta - Xov, 08/10/2020 - 09:28
Idioma Gallego

Xúntase a Resolución do 30 de setembro de 2020, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos.

File: 

Resolución do 30 de setembro de 2020 (DOG)

Tema: 

Consellos escolares

Ensinanza: 

Ensinanzas de réxime xeral Ensinanzas de réxime especial Educación das persoas adultas

Departamento: 

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Colectivo: 

Centros
Categorías: Novas Xunta

Publicación da modificación da Orde do 31 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas...

Portal Educación Xunta - Xov, 08/10/2020 - 08:54
Idioma Gallego

Publicada a Orde do 7 de outubro de 2020 de modificación da Orde do 31 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a atracción e retención de talento investigador na categoría de persoal investigador distinguido nas universidades do Sistema universitario de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020, como consecuencia da situación creada pola evolución da pandemia do COVID-19 (códigos de procedemento ED431H e ED431I).

Anuncio principal: 

Axudas para a atracción e retención de talento investigador na categoría de persoal investigador distinguido nas universidades do SUG para o ano 2020

Tema: 

Bolsas

Ensinanza: 

Universidade

Departamento: 

Secretaría Xeral de Universidades Subdirección Xeral de Promoción Científica e Tecnolóxica Universitaria Servizo de Planificación e Estruturación de Investigación

Colectivo: 

Alumnado
Categorías: Novas Xunta

Publicación da composición da comisión de selección que valorará os méritos das persoas candidatas aos premios de ESO ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2019/20

Portal Educación Xunta - Xov, 08/10/2020 - 08:33
Idioma Gallego

Anuncio principal: 

Convocados os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2019/20 (código de procedemento ED311E)

Publicada a Resolución do 30 de setembro de 2020, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se procede a designar os membros e facer pública a composición da comisión de selección que valorará os méritos das persoas candidatas aos premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2019/20.

Servizo relacionado: 

Premios ao alumnado

Tema: 

Premios autonómicos

Ensinanza: 

Educación secundaria obrigatoria

Departamento: 

Servizo de Avaliación e Calidade do Sistema Educativo

Colectivo: 

Alumnado Familias Centros
Categorías: Novas Xunta

Publicación da relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de FP, Sistemas e Aplicacións informáticas

Portal Educación Xunta - Mér, 07/10/2020 - 11:28
Idioma Gallego

Publicada a Resolución do 7 de outubro de 2020 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de formación profesional, especialidade de sistemas e aplicacións informáticas (591227). Achégase resolución e relación provisional de persoas excluídas

Anuncio principal: 

Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en determinadas especialidades do corpo PES (590) e do corpo de profesores técnicos de formación profesional (591)

Tema: 

Interinidades e substitucións

Ensinanza: 

Formación Profesional inicial

Departamento: 

Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime Especial

Colectivo: 

Profesorado
Categorías: Novas Xunta

Publicación da relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de PES, especialidade Informática

Portal Educación Xunta - Mér, 07/10/2020 - 11:16
Idioma Gallego

Publicada a Resolución do 7 de outubro de 2020 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de informática (590107). Achégase resolución e relación provisional de persoas excluídas

Anuncio principal: 

Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en determinadas especialidades do corpo PES (590) e do corpo de profesores técnicos de formación profesional (591)

Tema: 

Interinidades e substitucións

Ensinanza: 

Educación secundaria obrigatoria Bacharelato Formación Profesional inicial

Departamento: 

Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime Especial

Colectivo: 

Profesorado
Categorías: Novas Xunta
Distribuir contido


by Dr. Radut