Normas básicas para o alumnado

Normas básicas para o alumnado

En primeiro lugar, o alumnado é o responsable do seu material e do material que o centro lles proporciona. Terá que ter coidado del para non deterioralo ou perdelo. 

 O alumnado deberá ser puntual cando se incorpore ás clases. De non ser así, terá que pedir autorización a calquera membro do equipo directivo para poder entrar na aula que lle corresponda. Esta autorización non xustifica a demora.

 Para ir ao servizo empregarán o tempo de lecer. Máis se hai unha urxencia durante os períodos lectivos, terán que pedir permiso ao profesorado que estea nese momento con eles.  Nos cambios de clase non se pode ir ó servizo sen a autorización do profesorado da clase que ven a continuación.

 Só se pode comer ou beber na cafetería e no patio durante o tempo de lecer, polo que non está permitido mercar fóra dese horario. As bebidas ou lambetadas localizadas serán requisadas.

O alumnado do transporte escolar cando baixen do autobús deberán entrar no recinto escolar e estará custodiado polo persoal docente correspondente. Na saída tamén haberá profesorado de garda ata que marchen os autobuses, e todo o alumnado estará suxeito ás normas do regulamento do noso centro.

Powered by Drupal - Design by artinet