Iniciar sesión: Acceso

Benvida

 Benvida ao IES  Illa de San Simón

                                       

 

 

IMPRESO DE XUSTIFICANTE DE FALTAS DE ASISTENCIA (só no caso de ter problemas co abalarmóbil)

NOVAS do CURSO 2019/20Gustame

 

LIBROS DE TEXTO PARA O CURSO 2019/20  

(Os libros son os mesmos queo curso pasado)

Recomendamos aos solicitantes de libros do fondo que non merquen libros ata principio de curso xa que ata pasados os exames de setembro non se pode realizar o reparto dos mesmos.

CALENDARIO DE SETEMBRO 2019

COMEZA A EMITIR RADIONDILLA

O formigueiro do Illa