Horario de titorías do profesorado. Curso 2018-19

 

HORARIO TITORÍAS

 

1º ESO A

 

TITORA: Mª PILAR GRAÑA SEOANE (Inglés)

 

PROFESORADO

HORARIO

Carmen Doural (ITI)

Venres 12:30/13:20

Carmen Souto Cabana (Matemáticas)

Mércores 11:10/12:00

Cristina Arango (Lingua Castelá)

Xoves 12:30/13:20

Cristina Ramudo Couto (Pedagogía Terapéutica)

Xoves 12:30/13:20

Diego Álvarez (Educación Física)

Luns 13:20/14:10

Dolores Seijo (Relixión)

Martes 12:30/13:20

Emilio Navarro (Valores éticos)

Martes 11:10/12:00

Luz Galocha Seivane (Lingua galega)

Venres 11:10/12:00

Óscar Chao Penabad (Bioloxía)

Luns 11:10/12:00

Paula Alvite (Plástica)

Venres 12:30/13:20

Paz Fernández Vidal (exentos Francés)

Xoves 10:20/11:10

Pedro L. Gasalla Regueiro (Xeografía e historia)

Mércores 11:10/12:00

Pilar Graña Seoane (Inglés)

Luns 12:30/13:20

Soledad González Torterolo (Orientadora)

Venres 10:20/11:10

Susana Maradona Rodríguez (Pedagogía Terapéutica)

Venres 10:20/11:10

 

HORARIO TITORÍAS

1º ESO B

 

TITOR: DIEGO ÁLVAREZ CARBALLEIRA (Educación Física)

 

PROFESORADO

HORARIO

Carmen Doural (ITI)

Venres 12:30/13:20

Carmen Sánchez Beres (Francés)

Luns 10:20/11:10

Carmen Souto Cabana (Matemáticas)

Mércores 11:10/12:00

Cristina Arango (Lingua Castelá)

Xoves 12:30/13:20

Cristina Ramudo Couto (Pedagogía Terapéutica)

Xoves 12:30/13:20

Diego Álvarez (Educación Física)

Luns 13:20/14:10

Dolores Seijo (Relixión)

Martes 12:30/13:20

Emilio Navarro (Valores éticos/Plástica)

Martes 11:10/12:00

Luz Galocha Seivane (Lingua galega)

Venres 11:10/12:00

Óscar Chao Penabad (Bioloxía)

Luns 11:10/12:00

Paz Fernández Vidal (exentos Francés)

Xoves 10:20/11:10

Pedro L. Gasalla Regueiro (Xeografía e historia)

Mércores 11:10/12:00

Pilar Graña Seoane (Inglés)

Luns 12:30/13:20

Soledad González Torterolo (Orientadora)

Venres 10:20/11:10

Susana Maradona Rodríguez (Pedagogía Terapéutica)

Venres 10:20/11:10

 

HORARIO TITORÍAS

1º ESO C

 

TITOR: EMILIO NAVARRO MARTÍNEZ (Valores éticos/Plástica)

 

PROFESORADO

HORARIO

Ana María Núñez Ceide (Matemáticas)

Xoves 10:20/11:10

Carmen Doural (ITI)

Venres 12:30/13:20

Cristina Arango (Francés)

Xoves 12:30/13:20

Cristina Ramudo Couto (Pedagogía Terapéutica)

Xoves 12:30/13:20

Diego Álvarez (Educación Física)

Luns 13:20/14:10

Dolores Seijo (Relixión)

Martes 12:30/13:20

Emilio Navarro (Valores éticos/Plástica)

Martes 11:10/12:00

Luz Galocha Seivane (Lingua galega)

Venres 11:10/12:00

Mar Corbelle (Lingua Castelá)

Mércores 11:10/12:00

María Penalta (Bioloxía)

Xoves 10:20/11:10

Paz Fernández Vidal (exentos Francés)

Xoves 10:20/11:10

Pedro L. Gasalla Regueiro (Xeografía e historia)

Mércores 11:10/12:00

Pilar Graña Seoane (Inglés)

Luns 12:30/13:20

Soledad González Torterolo (Orientadora)

Venres 10:20/11:10

Susana Maradona Rodríguez (Pedagogía Terapéutica)

Venres 10:20/11:10

 

HORARIO TITORÍAS

2º ESO A

 

TITORA: MARÍA PÉREZ CASTIÑEIRA (Física e Química)

 

PROFESORADO

HORARIO

Áurea Ramil (Lingua Galega)

Xoves 12:30 / 13:20

Carmen Sánchez (Francés)

Luns 10:20/11:10

Cristina Arango (Lingua Castelá/Inglés oral)

Xoves 12:30/13:20

Cristina Ramudo Couto (Pedagogía Terapéutica)

Xoves 12:30/13:20

Diego Álvarez (Educación Física)

Luns 13:20/14:10

Dolores Seijo (Relixión)

Martes 12:30/13:20

Elia Gallego (Tecnoloxía)

Venres 11:10/12:00

Elisa López (Inglés)

Xoves 11:10/12:00

Emilio Navarro (Valores éticos/música)

Martes 11:10/12:00

José Carlos García (Matemáticas)

Xoves 13:20/14:10

José Ramón Pavón (Xeografía e Historia)

Mércores 11:10/12:00

María Pérez (Física e Química)

Xoves 12:30 / 13:20

Paz Fernández Vidal (Exentos Francés)

Xoves 10:20/11:10

Soledad González Torterolo (Orientadora)

Venres 10:20/11:10

Susana Maradona Rodríguez (Pedagogía Terapéutica)

Venres 10:20/11:10

 

HORARIO TITORÍAS

2º ESO PMAR

 

TITORA: CARMEN SILVA (Ámbito lingüístico-social)

 

PROFESORADO

HORARIO

Carmen Sánchez (Francés)

Luns 10:20/11:10

Carmen Silva (Ámbito lingüístico-social)

Luns 10:20/11:10

Cristina Arango (Inglés oral)

Xoves 12:30/13:20

Cristina Ramudo Couto (Pedagogía Terapéutica)

Xoves 12:30/13:20

Diego Álvarez (Educación Física)

Luns 13:20/14:10

Dolores Seijo (Relixión)

Martes 12:30/13:20

Elia Gallego (Tecnoloxía)

Venres 11:10/12:00

Emilio Navarro (Valores éticos/música)

Martes 11:10/12:00

María José Cuesta (Ámbito Linguas estranxeiras)

Xoves 12:30/13:20

María Penalta (Ámbito científico tecnolóxico)

Xoves 10:20/11:10

Soledad González Torterolo (Orientadora)

Venres 10:20/11:10

Susana Maradona Rodríguez (Pedagogía Terapéutica)

Venres 10:20/11:10

 

HORARIO TITORÍAS

2º ESO B

 

TITORA: ÁUREA RAMIL (Lingua Galega)

 

PROFESORADO

HORARIO

Ana Belén López (Inglés oral)

Luns 11:10/12:00

Áurea Ramil (Lingua Galega)

Xoves 12:30/13:20

Carmen Sánchez (Francés)

Luns 10:20/11:10

Carmen Silva (Xeografía e Historia)

Luns 10:20/11:10

Cristina Arango (Lingua Castelá)

Xoves 12:30/13:20

Cristina Ramudo Couto (Pedagogía Terapéutica)

Xoves 12:30/13:20

Diego Álvarez (Educación Física)

Luns 13:20/14:10

Dolores Seijo (Relixión)

Martes 12:30/13:20

Elia Gallego (Tecnoloxía)

Venres 11:10/12:00

Elisa López (Inglés)

Xoves 11:10/12:00

Emilio Navarro (Valores éticos/música)

Martes 11:10/12:00

José Carlos García (Matemáticas)

Xoves 13:20/14:10

María Pérez (Física e Química)

Xoves 12:30/13:20

Paz Fernández Vidal (exentos Francés)

Xoves 10:20/11:10

Soledad González Torterolo (Orientadora)

Venres 10:20/11:10

Susana Maradona Rodríguez (Pedagogía Terapéutica)

Venres 10:20/11:10

 

HORARIO TITORÍAS

3º ESO A

 

TITORA: ANA MARÍA RODRÍGUEZ RAMOS (Lingua Castelá)

 

PROFESORADO

HORARIO

Ana María Rodríguez Ramos (Lingua Castelá)

Martes 12:30/13:20

Carmen Sánchez (Francés)

Luns 10:20/11:10

Carmen Silva (Xeografía e Historia)

Luns 10:20/11:10

Diego Álvarez (Educación Física)

Luns 13:20/14:10

Dolores Seijo (Relixión)

Martes 12:30/13:20

Elia Gallego (Tecnoloxía)

Venres 11:10/12:00

Elisa López (Inglés)

Xoves 11:10/12:00

Emilio Navarro (Valores éticos)

Martes 11:10/12:00

Emilia López (Matemáticas)

Xoves 9:30/10:20

Fina Fernández (Física e Química)

Xoves

Gerardo Novo (Bioloxía e Xeoloxía)

Luns 12:30/13:20

Lucía Villamil (Música)

Martes 12:30/13:20

Luz Galocha Seivane (Lingua galega)

Venres 11:10/12:00

Paula Alvite (Plástica)

Venres 12:30/13:20

Pilar García (Cultura clásica)

Luns 12:30/13:20

Soledad González Torterolo (Orientadora)

Venres 10:20/11:10

 

HORARIO TITORÍAS

3º ESO B

 

TITORA: ELIA GALLEGO SEOANE (Tecnoloxía)

 

PROFESORADO

HORARIO

Ana María Rodríguez Ramos (Lingua Castelá)

Martes 12:30/13:20

Carmen Sánchez (Francés)

Luns 10:20/11:10

Carmen Silva (Xeografía e Historia)

Luns 10:20/11:10

Diego Álvarez (Educación Física)

Luns 13:20/14:10

Dolores Seijo (Relixión)

Martes 12:30/13:20

Elia Gallego (Tecnoloxía)

Venres 11:10/12:00

Elisa López (Inglés)

Xoves 11:10/12:00

Emilia López (Matemáticas)

Xoves 9:30/10:20

Fina Fernández (Física e Química)

Xoves

Gerardo Novo (Bioloxía e Xeoloxía)

Luns 12:30/13:20

Lucía Villamil (Música)

Martes 12:30/13:20

Luz Galocha Seivane (Lingua galega)

Venres 11:10/12:00

Paula Alvite (Plástica)

Venres 12:30/13:20

Soledad González Torterolo (Orientadora)

Venres 10:20/11:10

 

HORARIO TITORÍAS

3º ESO PMAR

 

TITORA: MAR CORBELLE (Ámbito lingüístico-social)

 

PROFESORADO

HORARIO

Carmen Sánchez (Francés)

Luns 10:20/11:10

Diego Álvarez (Educación Física)

Luns 13:20/14:10

Dolores Seijo (Relixión)

Martes 12:30/13:20

Elia Gallego (Tecnoloxía)

Venres 11:10/12:00

Lucía Villamil (Música)

Martes 12:30/13:20

Mar Corbelle (Ámbito lingüístico-social)

Mércores 11:10/12:00

Óscar Chao Penabad (Ámbito científico-tecnolóxico)

Luns 11:10/12:00

Pilar García (Cultura clásica)

Luns 12:30/13:20

Pilar Graña (Inglés)

Luns 12:30/13:20

Paula Alvite (Plástica)

Venres 12:30/13:20

Soledad González Torterolo (Orientadora)

Venres 10:20/11:10

 

HORARIO TITORÍAS

4º ESO A

 

TITORA: ELISA LÓPEZ (Inglés)

 

PROFESORADO

HORARIO

Ana María Núñez (Economía)

Xoves 10:20/11:10

Ana María Rodríguez Ramos (Lingua Castelá)

Martes 12:30/13:20

Carmen Doural (Tecnoloxía)

Venres 12:30/13:20

Carmen Sánchez (Francés)

Luns 10:20/11:10

Carmen Souto (Matemáticas)

Mércores 11:10/12:00

Diego Álvarez (Educación Física)

Luns 13:20/14:10

Dolores Seijo (Relixión)

Martes 12:30/13:20

Elisa López (Inglés)

Xoves 11:10/12:00

Fina Fernández (Física e Química)

Xoves

Gerardo Novo (Bioloxía e Xeoloxía/Cultura científica)

Luns 12:30/13:20

José Ramón Pavón (Xeografía e Historia)

Mércores 11:10/12:00

Lucía Villamil (Música)

Martes 12:30/13:20

María Pérez (Física e Química)

Xoves 12:30/13:20

Paula Alvite (Plástica)

Venres 12:30/13:20

Paz Fernández (Lingua Galega)

Xoves 10:20/11:10

Pilar García (Latín)

Luns 12:30/13:20

Soledad González Torterolo (Orientadora)

Venres 10:20/11:10

 

HORARIO TITORÍAS

4º ESO B

 

TITOR: JOSÉ RAMÓN PAVÓN (Xeografía e Historia)

PROFESORADO

HORARIO

Ana María Núñez (Actividade emprendedora)

Xoves 10:20/11:10

Ana María Rodríguez Ramos (Lingua Castelá)

Martes 12:30/13:20

Carmen Doural (Tecnoloxía)

Venres 12:30/13:20

Carmen Sánchez (Francés)

Luns 10:20/11:10

Diego Álvarez (Educación Física)

Luns 13:20/14:10

Dolores Seijo (Relixión)

Martes 12:30/13:20

Elia Gallego (TIC)

Venres 11:10/12:00

Elisa López (Inglés)

Xoves 11:10/12:00

Emilia López (Matemáticas aplicadas)

Xoves 9:30/10:20

Emilio Navarro (Valores éticos)

Martes 11:10/12:00

Fina Fernández (Física e Química)

Xoves 11:10/12:00

Gerardo Novo (Bioloxía e Xeoloxía/Cultura científica)

Luns 12:30/13:20

José Carlos García (Matemáticas)

Xoves 13:20/14:10

José Ramón Pavón (Xeografía e Historia)

Mércores 11:10/12:00

Lucía Villamil (Música)

Martes 12:30/13:20

María Penalta (Ciencias aplicadas)

Xoves 10:20/11:10

María Pérez (Física e Química)

Xoves 12:30/13:20

Paula Alvite (Plástica)

Venres 12:30/13:20

Paz Fernández (Lingua Galega)

Xoves 10:20/11:10

Pilar García (Latín)

Luns 12:30/13:20

Soledad González Torterolo (Orientadora)

Venres 10:20/11:10

 

HORARIO TITORÍAS

1º BACHARELATO

 

TITORA: ANA BELÉN LÓPEZ (Inglés)

PROFESORADO

HORARIO

Ana Belén López (Inglés)

Luns 11:10/12:00

Ana María Núñez (Economía I)

Xoves 10:20/11:10

Ana María Rodríguez Ramos (Lingua Castelá)

Martes 12:30/13:20

Áurea Ramil (Lingua Galega)

Xoves 12:30 / 13:20

Carmen Doural (Tecnoloxía industrial I)

Venres 12:30/13:20

Carmen Sánchez (Francés I)

Luns 10:20/11:10

Carmen Souto (Matemáticas I)

Mércores 10:20/11:10

Diego Álvarez (Educación Física)

Luns 13:20/14:10

Dolores Seijo (Relixión)

Martes 12:30/13:20

José Ramón Pavón

(Historia do mundo contemporáneo)

Mércores 11:10/12:00

Elia Gallego (TIC)

Venres 11:10/12:00

Emilia López (Matemáticas aplicadas I)

Xoves 9:30/10:20

Emilio Navarro (Filosofía)

Martes 11:10/12:00

Fina Fernández (Física e Química)

Xoves 11:10/12:00

Lucía Villamil (Música)

Martes 12:30/13:20

Óscar Chao (Bioloxía)

Luns 11:10/12:00

Paula Alvite (Debuxo artístico I)

Venres 12:30/13:20

Pilar García (Latín I)

Luns 12:30/13:20

Soledad González Torterolo (Orientadora)

Venres 10:20/11:10

 

HORARIO TITORÍAS

2º BACHARELATO

 

TITOR: PEDRO GASALLLA (Xeografía/Historia de España)

PROFESORADO

HORARIO

Ana Belén López (Inglés oral)

Luns 11:10/12:00

Ana María Núñez (Economía II)

Xoves 10:20/11:10

Áurea Ramil (Lingua Galega)

Xoves 12:30 / 13:20

Carmen Doural (Tecnoloxía industrial II)

Venres 12:30/13:20

Carmen Sánchez (Francés II)

Luns 10:20/11:10

Carmen Souto (Matemáticas I)

Mércores 10:20/11:10

Dolores Seijo (Relixión)

Martes 12:30/13:20

José Ramón Pavón (Historia da Arte)

Mércores 11:10/12:00

Elia Gallego (TIC)

Venres 11:10/12:00

Emilia López (Matemáticas aplicadas II)

Xoves 9:30/10:20

Emilio Navarro (Historia da Filosofía)

Martes 11:10/12:00

José Carlos García (Matemáticas II/Métodos)

Xoves 13:20/14:10

María Penalta (Bioloxía)

Xoves 10:20/11:10

María Pérez (Física)

Xoves 12:30/13:20

Mar Corbelle (Lingua Castelá II)

Mércores 11:10/12:00

María José Cuesta (Inglés II)

Xoves 12:30/13:20

Fina Fernández (Química)

Xoves 11:10/12:00

Lucía Villamil (Música)

Martes 12:30/13:20

Óscar Chao (Bioloxía)

Luns 11:10/12:00

Paula Alvite (Debuxo técnico II/Debuxo artístico)

Venres 12:30/13:20

Pedro Gasalla (Historia de España/Xeografía)

Mércores 11:10/12:00

Pilar García (Latín II/Grego II)

Luns 12:30/13:20

Soledad González Torterolo (Orientadora)

Venres 10:20/11:10

 

HORARIO TITORÍAS

1º FPB

 

TITORA: PAZ FERNÁNDEZ (Comunicación e Sociedade I)

 

PROFESORADO

HORARIO

Ana Belén López (Inglés)

Luns 11:10/12:00

Paz Fernández (Comunicación e Sociedade I)

Xoves 10:20/11:10

Carmen Doural (Ciencias Aplicadas I)

Venres 12:30/13:20

Beatriz Otero (Preparación do terreo)

Martes 12:30/13:20

Olga Cuba (Produción e mantemento de plantas)

Venres 13:20/14:10

Milagros López (Instalacións de xardíns)

Xoves 11:10/12:00

Ángeles Camino (Mantemento de xardíns)

Xoves 10:20/11:10

 

HORARIO TITORÍAS

2º FPB

 

TITORA: BEATRIZ OTERO (Materiais de floraría)

 

PROFESORADO

HORARIO

Pilar Graña (Inglés)

Luns 11:10/12:00

Áurea Ramil (Comunicación e Sociedade II)

Xoves 10:20/11:10

Fina Fernández (Ciencias Aplicadas II)

Venres 12:30/13:20

Beatriz Otero (Materiais de floraría)

Martes 12:30/13:20

Yolanda López (Composicións con flores e plantas)

Venres 11:10/12:00

Ángeles Camino (Actividades de rega)

Xoves 10:20/11:10