Adaptación da programación didáctica da materia de ITI para 1º de ESO. Curso 2019-2020