Lexislación Bolsas e axudas Calendario escolar Impresos profesorado

Impresos alumnado

Persoal

Persoal do centro

 

O Equipo Directivo:

 

Director:Alfonso Ruso González

 

Xefa de Estudos: Mª Beatriz Iglesias Núñez

 

Secretario: Emilio Pazo Núñez

 

Vicedirector: Miguel Ángel Abraira Pérez

 

 

 Claustro de profesores/as:

 

Abraira Pérez, Miguel Ángel. CS

Barciela Varela, Eduardo. CN

Bugarín Pereira, Luis Miguel. LG

Caldas Fernández, Manuel Luis. CS

Pazos Malvido, Eva. CN

Castaño Vicente, Isabel. LG

Cid Deus, Fernando. LG

Giráldez, David. TEC


Davila Pousa, María Rita. FQ


Docampo González, Francisco José. MAT

 

Farpon Álvarez, Manuel. LAT

Fernández Álvarez, Luis. CN

Díaz Portas, Alberto. TEC

Fernández Vázquez, María Ángeles. OR

Garrido Solleiro, María Josefa. LC

 

Gómez-Casasnovas Díaz, David. LC

González Budiño, Dolores. FR


T, Amparo. MUS

Iglesias Núñez, María Beatriz. MAT

 

Lemos Davila, Cristina. FR

Bravo Sánchez, María. ING

Lores Pérez, José María. GR

Armesto, Amparo. FIL

Martínez Teijeira, Rogelio. MAT

Novoa Rodríguez, María José. ECO

 


Orozco González, Alejandra. ING

Padron Garcia, Belen. DEB

Pazo Núñez, Emilio. MAT

Pena Tosar, Eva María. FIL

Pereiro Barros, Mónica. ING

 
 

Pérez Escribano, María Emilia. LC

Pérez Otero, Amalia. PT

Pérez Rego, Rafael. CS

Casás Cheda,Domingo. EF

Pociña Pazo, María Yolanda. EF

Pousa Ortega, Helena. LG

Puente Blanca. FQ

 

Rodríguez González, Serafín Manuel. CS

Rodríguez Taboada, Marta. MAT

López López, Julia. MAT

Romero Gómez, María Belén. REL

Romero Lorenzo, Emilio. MAT

Romero Lorenzo, Marga. LG

Ruso González, Alfonso. EF

 

Seoane Riobó, Rosa María. MÚS

Solleiro Fernández, Enrique. FQ

Valladares García, María. LAT

Valverde Morán, Juan Pablo. LC

Varela Ana. CS

Velázquez Angeles. DEB

Verdejo Rodríguez, Martín. ING

Vidal Conde, Luis Alonso. MAT

Vilela González, Alejandro. TEC

 

Cargos do profesorado:

 

Director

RUSO,ALFONSO

Vicedirector

Xefa de Estudos

ABRAIRA, MIGUEL ÁNGEL

IGLESIAS, BEATRIZ

Secretario

PAZO , EMILIO

Xefe do Departamento de Xeografía e Historia

ABRAIRA, MIGUEL

Xefe do Departamento de Matemáticas

VIDAL, LUIS ALONSO

Xefe do Departamento de Física e Química

DAVILA , Mª RITA

Xefe do Departamento de Ciencias Naturais

PAZOS, EVA

Xefe do Departamento de Artes Plásticas

VELÁZQUEZ, Mª ÁNGELES

Xefe do Departamento de Francés

GONZÁLEZ , DOLORES

Xefe do Departamento de Inglés

OROZCO, ALEJANDRA

Xefe do Departamento de Música

SEOANE , ROSA MARÍA

Xefe do Departamento de Lingua e Literatura Galega

CID, FERNANDO

Xefe do Departamento de Filosofía

PENA, EVA

Xefe do Departamento de Grego

LORES , JOSÉ MARÍA

Xefe do Departamento de Latín

FARPÓN, MANUEL

Xefe do Departamento de Lingua Castelá e Literatura

GÓMEZ, DAVID

Xefe do Departamento de Educación Física e Deportiva

POCIÑA, YOLANDA

Xefe do Departamento de Orientación

FERNÁNDEZ , MARÍA ÁNGELES

Xefe do Departamento de Tecnoloxía

VILELA , ALEJANDRO

Xefe do Departamento de Economía

ROUCO, TERESA

Xefe do Departamento de Relixión Católica

ROMERO , MARÍA BELÉN

Xefe do Departamento de Portugués

POUSA , HELENA

 


Coordinador de equipo de dinamización da lingua galega

BUGARÍN, LUIS

Coordinador da Sección Bilingüe

PEREIRO , MÓNICA

Coordinador da Sección Bilingüe

BRAVO, MARÍA

 


 

Persoal non docente:

En Secretaría traballan dúas persoas, en Conxersería tres e cinco en persoal de limpeza.

Distribuir contido
 

Rúa Alcalde Casal Aboy nº 11

TUI 36700   Tlf: 886110762

iessanpaio@edu.xunta.es