Lexislación Bolsas e axudas Calendario escolar Impresos profesorado

Impresos alumnado

Libros de texto

Durante o curso 2016-2017 os libros de texto que empregamos son os seguintes:

 

 TECNOLOGÍA A 2º ESO

Proyecto El árbol del conocimiento

 Primo Vejo 

 Editorial McGraw Hill 

 ISBN:  84-481-7732-0

 

TECNOLOGÍA 3º ESO

 Editorial Oxford

ISBN: 978-84-67359343

 
 

 TECNOLOGÍA 4º ESO

Non empregamos libro

 

Tecnoloxía Industrial I 1º Bacharelato

Non empregamos libro

  Tecnoloxía Industrial II 2º Bacharelato

 Non empregamos libro

 

Rúa Alcalde Casal Aboy nº 11

TUI 36700   Tlf: 886110762

iessanpaio@edu.xunta.es