Profesorado e Materias

Profesorado e Materias

Profesorado

Materias que imparte

Funcións

JUAN CARLOS OCONDE GESTEIRO

Operacións básicas de mecanizado de madeira e derivados. FPB1.

Tapizado de mobles. FPB2.

Atención á clientela. FPB2.

TITOR FPB2

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ ÁLVAREZ

Instalación de elementos de carpintaría e moble. FPB1.

Materiais e produtos téxtiles. FPB1.

Acabamentos básicos da madeira. FPB2.

 

XEFE DEPARTAMENTO

TITOR FPB1

Distribuir contido