Alumnado e profesorado do IES SALVATERRA DE MIÑO e do CEP CARLOS CASARES de Alxén van a Cividali del Friuli para participar no proxecto RUSH.

Entre os días 13 e 19 de outubro de 2018, alumnado de 2º da ESO. profesorado do IES SALVATERRA DE MIÑO e profesorado do CEP Carlos Casares de Alxén viaxarán a Italia. Será no Convitto Nazionale "Paolo Diacono" de Cividale del Friuli onde serán as xornadas de traballo do proxecto RUSH. O alumnado estará acollido por familias italianas e asistirán a actividades docentes e terán programadas outras actividades paralelas.

O profesorado tratará de presentar unha unidade didáctica plurilingüe para colaborar na redacción dunha Guía do Docente Plurilingüe.

 

Between October 13th and 19th 2018, both students from 2nd Course and teachers from IES SALVATERRA DE MIÑO and CEP Carlos Casares (Alxén) will go on a trip to Italy. They will stay at Convitto Nazionale "Paolo Diacono", in Cividale del Friuli, where activities concerning project RUSH will take place. The students will be hosted by italian families and will assist to learning activities, among other paralel tasks.

The teachers will have a talk about multilingualism in order to help in the making of a Guide for Multilingual Teaching.

 

s