Comisión de Cordinación Pedagóxica

Comisión de Coordinación Pedagóxica

Actualmente, a comisión de coordinación pedagóxica (CCP), está composta do seguinte xeito:

 

Dpto de Bioloxía:

Dpto de Tecnoloxía

Dinamización Lingüística: Olga Nogueira Fernández

Dpto de Física e Química: Fernando Besteiro Quintela

Dpto de Xeografía e Historia: Leonor Giménez Fernández

Dpto de Lingua Galega: María Belén Rodríguez Suarez

Dpto de Educación Física: Susana Piñeiro Teijeiro

Dpto de Filosofía: Cesar García Jordán

Dpto de Orientación: Pilar Guzmán Valencia &           Apoio (PT): Patricia Ameal Baldonedo

Dpto de Relixión: 

Dpto de Matemáticas: José Manuel Villar

Dpto de Lingua Española: Pamela Maroño Carrera

Dpto de Francés: Anabela Rodríguez Puga

Dpto de Debuxo: Olimpio Pérez Castro

Dpto de Economía: Rodrigo Blanco Casal

Dpto de Música: Luz María Rodríguez Bello

Dpto de Latín: Francisco Javier Feijoo Fernández

Dpto de Inglés: Emilio Pérez Lorenzo

Dpto de Administrativo: Rudesinda Ramos Duarte

Dpto de Electrónica: Francisco Javier Darriba Rodríguez

Dpto de Sanitaria: Bernardo Troncoso González

Dpto de FOL: Josefina Teijeiro Méndez

Coordinación da FCT: María Victoria EScariz Couso

Dirección: Manuel  Arias  Real

Xefatura de Estudios Diurno: Jacobo Otero Romaní

Xefatura de Estudios Nocturno: Gerardo C. Vidal Fernández

Distribuir contido