Consello escolar

Eleccións ao Consello Escolar 2021

Eleccións ao Consello Escolar 2021

Prazo de presentación de candidaturas: dende as 9 horas do día 9 de novembro, ata as 13 horas do día 16 de novembro de 2021, na secretaría do centro.

Modelos de candidatura: Poderanse recoller na conserxería do centro, ou ben empregando os pdf,s editables que se atopan na páxina web.

Os censos e demais información poderanse consultar nos taboleiros de anuncios do centro.

Prazo de reclamacións aos censos, do 9 de novembro, ata as 13 horas do 15 de novembro de 2021.

ELECCIÓNS CONSELLO ESCOLAR 2018

Nas eleccións do consello escolar usaranse os arquivos adxuntos a esta publicación.

Consello escolar

Na actualidade o consello escolar esta composto polos seguintes membros:

 

Dirección: Manuel  Arias  Real

Xefatura de estudios diurno: Jacobo Otero Romaní

Xefatura de estudios nocturno: Gerardo C. Vidal Fernández

Secretaría: María Luisa Gómez Gómez

Representantes Profesorado:

 1. José Barciela Carballido
 2. Raquel Martínez Rivas
 3. Mª del Carmen Rivas Corbacho
 4.  
 5. Santiago Messeguer Luaces
 6. Pura Peña Freire
 7. Luz María Rodríguez Bello

Representantes Alumnado:

 1. Francisco José Covelo Padín
 2. Andrea Pérez de Sousa
 3. María Ángeles Saavedra Fernández
 4. María Ángeles Vilar Gutierrez

Representantes Familias:

 1. Manuel Carballeira Lemos
 2. Daniel Orge Rodríguez
 3. Margarita Villar Costas

Representante Persoal non Docente: Cristina Fojo Campos

Representante de Concello Vigo: Yolanda Fajín Torres

 

 

Distribuir contido