Programación Comunicación e Sociedade. FPB 1º Electricidade e Electrónica