PROGRAMACIÓNS DOS MÓDULOS DE IMAXE PARA O DIAGNÓSTICO E MEDICINA NUCLEAR, PARA AS PROBAS LIBRES

A CONTINUACIÓN TEDES Ó VOSO DISPOR AS PROGRAMACIÓNS DOS DISTINTOS MÓDULOS DO CICLO DE IMAXE PARA O DIAGNÓSTICO E MEDICINA NUCLEAR PARA AS PROBAS LIBRES:

CEAC

EMPRESA E ADMINISTRACIÓN

FUNDAMENTOS FÍSICOS E EQUIPAMENTOS

OACV

OARRHH

PROTECCIÓN RADIOLÓXICA

SIFD

SIRL

SPAV

TC

TÉCNICAS DE IMAXE EN MEDICINA NUCLEAR

TÉCNICAS DE IMAXE EN RESONANCIA

TII