PROGRAMACION DOS MÓDULOS DE EMERXENCIAS SANITARIAS PARA AS PROBAS LIBRES

PUBLICAMOS A CONTINUACIÓN AS PROGRAMACIÓNS DOS MÓDULOS DE EMERXENCIAS SANITARIAS PARA AS PROBAS LIBRES.

EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA

EVACUACIÓN

ANATOMÍA

APOIO PSICOLÓXICO

ASESE

ASIE

DOTACIÓN

LOXÍSTICA 

PLANS 

TELEEMERXENCIAS

FOL

MANTEMENTO MECÁNICO