OFERTA FORMATIVA DE FP BÁSICA NO IES RICARDO MELLA - curso 2017-18

A oferta formativa da FP Básica no IES Ricardo Mella para o curso 2017-2018 será a seguinte:

 

CBELE01 Electricidade e electrónica 20 prazas (18 + 2 reserva discapacitados)
 
CBADG01 Servizos administrativos 20 prazas (18 + 2 reserva discapacitados)
 
 
No seguinte enlace pódese acceder á información da normativa vixente que publica a Consellería.
 
 
 
O calendario
 
 
 
 
A oferta dos ciclos formativos nos centros de ensino de Galicia está ó voso dispor neste outro enlace:
 
 
 
O CALENDARIO A APLICAR NO PROCESO DE MATRÍCULA SERÁ O SEGUINTE:
 

INSCRICIÓN

DO 1 Ó 12 DE SETEMBRO ÁS 13:00 HORAS

PUBLICACIÓN LISTAXES ADMITIDOS

13 DE SETEMBRO

RECLAMACIÓNS

14 E 15 DE SETEMBRO

PERÍODO DE MATRICULACIÓN

DO 13 AO 20 DE SETEMBRO