Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Curso 2018-2019

Ábrese o prazo para a inscrición de probas libres de formación profesional: Dende o 15 ata o 30 de abril de 2019.

Xornada de acollemento o dia 3 de de xuño de 2019, as  17 horas no Salón de actos.

Calendarios de exames en arquivo adxunto.

Programacións en arquivos adxuntos.

Revisións 1ª parte da proba: 11 de xuño de 2019.( de 9H30 a  13H)

Reclamacións 2ª parte da proba: 18 de xuño de 2019. ( As notas sairan a finais da mañá do día 17).

Convocatorias 2ª parte da proba, en arquivos adxuntos.(Exposto tamen no taboleiro de anuncios do IES).

Notas avaliacións finais en arquivos adxuntos.(calificacións numéricas expostas no taboleiro de anuncios).

Reclamacións avaliación Final.(martes 18 de xuño de 9H a 13H30, no instituto).

 

 

O formulario de inscrición pódese descargar dende (Editar o formulario de inscrición, imprimir e presentar en secretaría):

Inscrición probas libres (galego)

Inscrición probas libres (castelán)

 

Para máis información: http://www.edu.xunta.es/fp/probas-libres-convocatoria-actual

 

Certificación actividades empresa

 

Unha vez admitido/a haberá que presentar a solicitude de matrícula.

AdxuntoTamaño
Inscrición probas libres formación profesional_galego.pdf407.33 KB
Inscrición pruebas libres formación profesional_castellano.pdf462.62 KB
anexoii._certificacion_actividades_empresa.odt39.44 KB
solicitude_matricula_proba_libre_2018_vf.pdf279.59 KB
CALENDARIO DE PROBAS LIBRES CURSO 18-19 .pdf335.36 KB
CM ES-Anatomofisioloxía e patoloxía básicas.pdf185.22 KB
CM ES-Apoio psicolóxico en situacións de emerxencia.pdf177.9 KB
CM ES-Atención sanitaria especial en situacións de emerxencia.pdf184.77 KB
CM ES-Atención sanitaria inicial en situacións de emerxencia.pdf178.31 KB
CM ES-Dotación sanitaria.pdf183.92 KB
CM ES-Evacuación e traslado de pacientes.pdf183.14 KB
CM ES-Loxística sanitaria en emerxencias.pdf181.72 KB
CM ES-Plans de emerxencias e dispositivos de riscos previsibles.pdf136.21 KB
CM ES-Teleemerxencias.pdf179.4 KB
CS AF-Comunicación e atención á clientela.pdf197.91 KB
CS AF-Contabilidade e Fiscalidade.pdf190.84 KB
CS AF-Ofimática e proceso da información.pdf183.67 KB
CS AF-Proceso integral da actividade comercial.pdf183.11 KB
CS AF-Recursos humanos e RSC.pdf181.68 KB
CS AF-Simulación empresarial.pdf186.45 KB
CS AF-Xestión da documentación xurídica.pdf180.48 KB
CS AF-Xestión de Recursos Humanos.pdf179.1 KB
CS AF-Xestión Financieira.pdf191.05 KB
CS AF-Xestión Loxística e Comercial.pdf179.81 KB
CM XA-Comunicación empresarial e atención á clientela.pdf189.33 KB
CM XA-Empresa e Administración.pdf178.88 KB
CM XA-Empresa na aula.pdf175.81 KB
CM XA-Operacións administrativas de compravenda.pdf181.14 KB
CM XA-Operacións administrativas de recursos humanos.pdf189.31 KB
CM XA-Operacións auxiliares de xestión de tesourería.pdf175.38 KB
CM XA-Técnica contable.pdf179.97 KB
CM XA-Tratamento da documentación contable.pdf176.58 KB
CM XA-Tratamento informático da información.pdf184.42 KB
CS IMDN-Anatomía pola imaxe.pdf183.68 KB
CS IMDN-Atención ao:á paciente.pdf187.87 KB
CS IMDN-Fundamentos físicos e equipamentos.pdf188.81 KB
CS IMDN-Técnicas de imaxe en medicina nuclear.pdf185.54 KB
CS IMDN-Técnicas de imaxe por resonancia magnética.pdf184.96 KB
CS IMDN-Técnicas de radioloxía especial.pdf186.39 KB
CS IMDN-Técnicas de radioloxía simple.pdf182.64 KB
CS IMDN-Técnicas de tomografía computadorizada e ecografía.pdf185.31 KB
CM XA- Formación e orientación laboral.pdf193.66 KB
CS AF- Formación e orientación laboral.pdf197.67 KB
CS IMDN- Empresa e iniciativa emprendedora.pdf189.6 KB
CS IMDN- Formación e orientación laboral.pdf197.65 KB
CM ES- Formación e orientación laboral.pdf193.63 KB
CM ES-Empresa e iniciativa emprendedora.pdf188.1 KB
CM ES-Mantemento mecánico preventivo do vehículo.pdf172.58 KB
Convocatoria 2ª parte C.S. Administración e Finanzas- Libres.pdf18.86 KB
Convocatoria 2ª parte C.M Xestión Administrativa libres.pdf291.19 KB
Convocatoria 2ª parte C.M. Emerxencias S. -Libres- Grupo B.pdf517.94 KB
Convocatoria 2ª parte C.M. Emerxencias S. -Libres- Grupo C.pdf413.37 KB
Convocatoria 2ª parte C.S. Imaxe para o Diagnóstico-Libres.pdf346.25 KB
C.M.EMERXENCIAS SANITARIAS-AVALIACIÓN FINAL PROBAS LIBRES.pdf320.19 KB
C.S.IMAXE PARA O DIAGNÓSTICO-AVALIACIÓN FINAL PROBAS LIBRES.pdf227.63 KB
C.S. AF EVALUACIÓN FINAL- LIBRES.pdf18.94 KB
C.M. XESTIÓN ADMINISTRATÍVA-AVALIACIÓN FINAL -LIBRES.pdf145.35 KB