ESO E BACHARELATO

PRAZO DE ADMISIÓN CURSO 18-19

do 1 ao 20 de marzo

INSTRUCCIÓNS PROCESO DE ADMISIÓN 17-18

 

PRAZO DE MATRÍCULA CURSO 18-19

PRAZO ORDINARIO 

O prazo para a matrícula do alumnado que superou o curso anterior na convocatoria de xuño é  

do 25 de xuño ao 10 de xullo

PRAZO EXTRAORDINARIO

O prazo para a matrícula do alumnado que non superou o curso anterior na convocatoria de xuño é

do 1 ao 10 de setembro

 


DOCUMENTACIÓN PARA A MATRÍCULA

ALUMNADO DE ESO

 1. DNI (obrigatorio a partir dos 14 anos) e fotocopia do mesmo. En caso de non ter DNI, fotocopia da folla do libro de familia onde está inscrito o alumno.
 2. Impreso e sobre de matrícula debidamente cubertos.
 3. Ficha escolar cuberta cunha fotografía pegada.
 4. 1º e 2º de ESO: Fotocopia da cartilla da Seguridade Social (atención médica)
 5. 3º e 4º de ESO: Xustificante acreditativo de ter abonada a cantidade de 1'12 € en concepto de Seguro Escolar, na conta de Nova Galicia Banco  ES50 2080 0234 4630 4000 2950
 6. 3º e 4º de ESO: Fotocopia do NUSS (Solicítase nas dependencias do INSS na Avda. de Mac Mahón).
 7. Dúas fotografías tamaño carné con apelidos e nome ao dorso.
 8. Certificación académica do centro de orixe(para alumnado de nova admisión).

ALUMNADO DE BACHARELATO

 1. DNI e fotocopia do mesmo.
 2. Impreso e sobre de matrícula debidamente cubertos.
 3. Ficha escolar cuberta cunha fotografía pegada.
 4. Xustificante acreditativo de ter abonada a cantidade de 1'12 € en concepto de Seguro Escolar, na conta de Nova Galicia Banco ES50 2080 0234 4630 4000 2950 
 5. Dúas fotografías tamaño carné con apelidos e nome ao dorso.
 6. Certificación académica do centro de orixe(para alumnado de nova admisión).

 

( categories: )