Bacharelato de Artes

Enviado por admin o Sáb, 23/02/2008 - 01:28

 

       
                        
Escena, música e danza
     
   

O bacharelato de Artes é unha modalidade idónea para o alumnado que fai estudos deste tipo en conservatorios e outras escolas ou que pense facelos máis adiante. Ou simplemente para o alumnado que guste destas artes, xa que para cursar este bacharelato non se require ter formación específica previa -é suficiente o título en ESO- e está garantido o acceso á universidade a través das probas de selectividade, como ocorre coas outras modalidades.

Esta vía ten as mesmas materias comúns que os outros bacharelatos, pero difire nas materias troncais de opción e específicas. No seguinte recadro indícanse as materias que diferencian o Bacharelato de Artes do resto das modalidades. 

   

PRIMEIRO CURSO

  • Fundamentos da Arte I
  • Análise musical I
  • Cultura audiovisual I
  • Linguaxe e práctica musical


SEGUNDO CURSO

  • Fundamentos da Arte II
  • Análise musical II
  • Artes escénicas 
  • Cultura audiovisual II
  • Historia da música e da danza
   

 

IES Ricardo Carballo Calero, que conta con esta modalidade de Bacharelato de Artes, traballa coordinadamente co Conservatorio de Música Xan Viaño.

Calquera alumno ou alumna que remate a ESO pode matricularse no bacharelato de Artes e non precisa ser alumno do Conservatorio nin ter coñecementos específicos de música nin de ningún instrumento.

 A vantaxe para o alumnado do Conservatorio é que poden validar materias deste bacharelato cos seus estudos musicais.

 

( categories: )