try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%

CM Instalacións de Telecomunicación

Equipos electrónicos de consumo

   

 Familia Profesional Electricidade e Electrónica
 Título  Equipos electrónicos de consumo
  Duración  2000 horas (dous cursos académicos)
  Réxime  Diúrno
  Acceso

Directo: Co título de Graduado en Ensino Secundario

Mediante proba: para maiores de 18 anos

 Perfil Profesional

Competencia Xeral Instalar e manter equipos electrónicos de consumo, son e imaxe, microinformáticos e terminais de telecomunicación, realizando o servicio técnico posvenda en condicións de calidade e tempo de resposta axeitados.Este técnico está chamado a actuar baixo supervisión xeral de técnicos de nivel superior ó seu, séndolle requiridas as capacidades de autonomía en execución e mantemento das instalacións de equipos electrónicos e diagnóstico e reparación de avarías nos equipos electrónicos de consumo.
 Postos de Traballo Técnico reparador de equipos de son, técnico en instalacións de son, reparador de receptores de radio, TV e equipos afíns, antenista de radio e TV, técnico de ordenadores e equipos auxiliares, instalador-montador de equipos telefónicos e telemáticos, reparador de instalacións telefónicas e reparador de electrodomésticos.

  Plan de estudios

Curso

Módulos

Clases Semanais

Horas Anuais

 1º

Sistemas electrónicos de información

6

156

Electrónica xeral

9

241

Electrónica dixital e microprogramable

9

241

Instalacións básicas

5

130

Relacións no contorno de Traballo

2

55

Formación e Orientación Laboral

2

55

Administración, xestión e comercialización na pequena empresa

3

80

 2º

Calidade

3

55

Equipos de son

10

185

Equipos de imaxe

11

200

Equipos microinformáticos e terminais de telecomunicación

12

220

Formación en Centros de Traballo

 

380

 Titulación  Técnico en Equipos Electrónicos de Consumo
 Acceso   Estudios O remate do ciclo pode ter acceso a estudios superiores como o bacharelato, ou cumprindo unha serie de requisitos e mediante unha proba de acceso, os ciclos superiores.

Informe do titor aos alumnos de CM1 de EEC. Condicións de promoción de primeiro a segundo curso.

Consulta no arquivo adxunto as condicións de promoción para o alumnado de CM de Equipos Electrónicos de Consumo.


Distribuir contido