try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%

CM Instalacións de Telecomunicación

Instalacións de Telecomunicacións

   

 Familia Profesional Electricidade e Electrónica
 Título  Instalacións de Telecomunicacións
  Duración  2000 horas (dous cursos académicos)
  Réxime  Diúrno
  Acceso

Directo: Co título de Graduado en Ensino Secundario

Mediante proba: para maiores de 18 anos

 Perfil Profesional

Competencia Xeral A competencia xeral deste título consiste en montar e manter instalacións de telecomunicacións e audiovisuais, instalacións de radiocomunicacións e instalacións domóticas, de acordo coa normativa, a regulamentación e os protocolos de calidade, seguridade e riscos laborais, de xeito que se asegure a súa funcionalidade e o respecto ambiental.
 Postos de Traballo Técnico reparador de equipos de son, técnico en instalacións de son, reparador de receptores de radio, TV e equipos afíns, antenista de radio e TV, técnico de ordenadores e equipos auxiliares, instalador-montador de equipos telefónicos e telemáticos, reparador de instalacións telefónicas e reparador de electrodomésticos.

  Plan de estudios

Curso

Módulos

Clases Semanais

Horas Anuais

 1º

Electrónica aplicada

10

266

Equipamentos microinformáticos

5

133

Instalacións eléctricas básicas

7

187

Instalacións de megafonía e sonorización

6

160

Instalacións de radiocomunicacións

4

107

Formación e Orientación Laboral

4

107

 2º

Infraestruturas comúns de telecomunicación en vivendas e edificios

7

123

Instalacións domóticas

7

123

Infraestruturas de redes de datos e sistemas de telefonía

10

174

Circuíto pechado de televisión e seguridade electrónica

9

157

Formación en Centros de Traballo

 

410

 Titulación  Técnico en Instalacións de Telecomunicacións
 Acceso   Estudios O remate do ciclo pode ter acceso a estudios superiores como o bacharelato ou os ciclos superiores.

Informe do titor aos alumnos de CM1 de EEC. Condicións de promoción de primeiro a segundo curso.

Consulta no arquivo adxunto as condicións de promoción para o alumnado de CM de Equipos Electrónicos de Consumo.


Distribuir contido