try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%

CONVOCATORIA PROBA LIBRE ESO 2021

Foi publicada a convocatoria das probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de maio e setembro de 2021.

 CONVOCATORIA Prazo matrícula   Día do exame

 MAIO      

8 ao 18 de marzo 2021

21 de maio (venres)
SETEMBRO

1 ao 8 de xullo 2021

10 de setembro (venres)

As solicitudes de inscrición deberán presentarse en soporte papel na secretaría do centro utilizando o formulario normalizado ED540A, dispoñible tamén na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal/portada).

* Materiais didácticos para a súa preparación: https://www.edu.xunta.gal/portal/ea/materiais-didacticos

* Máis información en https://www.edu.xunta.gal/portal/ea/obtencion-de-titulos

* Dadas as circunstancias excepcionais nas que nos atopamos, este ano podemos aceptar solicitudes de matrícula por email (ies.ribeira.louro@edu.xunta.gal e poñendo no asunto do mesmo "PL ESO"), sempre e cando a persoa non desexe aportar documentación orixinal adicional