try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%

O CENTRO INFORMA:

DEBIDO A PANDEMIA MOTIVADA POLO COVID-19 DENDE O CENTRO TÓMANSE AS SEGUINTES MEDIDAS POR MOTIVOS SANITARIOS:

  • É aconsellable que acuda unha soa persoa para realizar trámites administrativos no centro.
  • O uso da máscara hixiénica será obrigatoria cando non se poida asegurar unha distancia interpersoal de 2 metros.
  • No centro non se farán fotocopias, polo que toda aquela documentación que se teña que entregar na secretaría do centro teñen que traela fotocopiada, ademais se queren xustificante de entrega das solicitudes deberá traer a copia.
  • É aconsellable que os usuarios que acudan a secretaría a presentar documentación traian un bolígrafo consigo para evitar posibles contaxios entre os que o precisen utilizar
  • Ante posibles dúbidas para completar os apartados dos formularios ou outra documentación é aconsellable que o fagan previamente vía telemática ou telefónica para facilitar a entrega en secretaría no menor tempo posible.