try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%

Información eleccións Consello Escolar para Pais/Nais/Titores legais