try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDA PARA MATERIAL ESCOLAR PARA O CURSO 2017/18

NOTA INFORMATIVA ÁS FAMILIAS

 

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO

 • BENEFICIARIOS: Alumnado que curse a Educación Secundaria Obrigatoria (ESO)

 • A distribución dos libros existentes no fondo do centro entre o alumnado será en función da renda per cápita familiar do ano 2015.

  • Ata 6 libros: <=5.400 € ou alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia ou cunha discapacidade >=65%, con independencia da renda.

  • Ata 4 libros: > 5.400 € e <=9.000 €.

  • Si sobran libros repartiranse entre as rendas superiores a 9.000 €.

 • REQUISITOS:

  •  Estar matriculado neste centro para a ESO no curso 2017-2018
  • Ter devolto os libros de texto adquirido e/ou material reutilizable adquirido coas axudas ou a través do fondo de libros no curso 2016/2017 (Prazo de devolución: antes do 23 de xuño de 2016)

 

MATERIAL ESCOLAR:

 • BENEFICIARIOS: Alumnado da ESO. CUANTÍA: 50 €
  • REQUISITOS: Renda per cápita ano 2015: <=5.400 € ou alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia ou cunha discapacidade >=65%, con independencia da renda.

 

RECOLLIDA LIBROS FONDO:  XOVES, 22 DE XUÑO DE 2017

 • O ALUMNADO traerá TODOS os libros e si son cadernos, completos e con anexos, e se entregarán a persoa encargada da recollida, a Secretaria do Centro.

 • O alumnado que non entregue os libros completos o día 22 non irá de excursión de fin de curso.

 • O día de entrega de notas, que será o 27 de xuño, o alumnado que o precise solicitará os libros das materias pendentes para setembro, se é o caso. (Estes libros teñen que devolverse despois de efectuar o exame de setembro a SECRETARIA DO CENTRO)

   

 

 SOLICITUDE:

REMATA O PRAZO 23 DE XUÑO 2016

PRESENTARASE NA SECRETARÍA DO CENTRO.

 

       *NORMATIVA:            Orde do 16 de maio de 2017 (DOG 22/05/2017)