try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%

CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE XESTIÓN E EXPLOTACIÓN DA CAFETERÍA DO IES RIBEIRA DO LOURO PARA O CURSO 2015/2016

As propostas presentáranse no rexistro do IES Ribeira do Louro nun prazo non superior a 15 días naturais dende a publicación no taboleiro de anuncios e na páxina web do centro, sendo o día 6 de xullo do 2015.

 

Data finalización: 20 de xullo de 2015

 

Ver arquivo anexo aquí