Iniciar sesión

Secretaría virtual

O Renacemento no ROU

Catapultando que é xerundio

A catapulta é unha arma que se coñece dende a Antigua Grecia, pero foi un científico do Renacemento, Galilo Galilei, o primeiro que escribiu as ecuacións que rixen o movento dun proxectil lanzado por unha catapulta. O alumnado de 2º e 3º da ESO aplicará o método cientíco de experimentación para estudar dito movemento.

No seguinte enlace tedes a posibilidade de ver o seu traballo:

Distribuir contido