Iniciar sesión

Secretaría virtual

Publicación candidaturas Consello Escolar

Logo da segunda reunión da Xunta Electoral, celebrada no IES ROU o día 21 de novembro ás 18,15 e non habendo reclamacións aos censos electorais expostos no vestíbulo do centro, procédese á publicación das candidaturas presentadas no prazo establecido para a renovación parcial dos membros integrantes do Consello Escolar do Centro:

POLO PROFESORADO:

  • Mª DEL CARMEN FERREIRO SALGADO
  • RUBÉN BORRAJO SANTOS
  • JOSÉ EMILIO GOMEZ FERNÁNDEZ

POLOS PAIS / NAIS / TITORES LEGAIS:

  • M.ª JESÚS MONTENEGRO GUERRERO
  • ELENA DEL RÍO EMPARANZA
  • ROSA M.ª GONZÁLEZ CARBALLÁS

POLO P.A.S.:

  • ROSARIO DOLORES ÁLVAREZ RODRÍGUEZ

POLO ALUMNADO:

  • ANTÓN ÁLVAREZ RODRÍGUEZ
  • NICOLÁS CASTRO GONZÁLEZ