Omitir categorías de curso

Omitir cursos dispoñíbeis

Cursos dispoñíbeis

Curso 1º de ESO. Matemáticas.

Curso 1º de ESO. Inglés
Curso 1º de ESO. Educación Física

Curso 2º de ESO. Matemáticas

Curso 2º de ESO. Xeografía e Historia.

Curso 2º de ESO. Tecnoloxías

Curso 2º de ESO. Inglés

Curso 2º de ESO. Educación física.

Curso 2º de ESO. Música.

Curso 3º de ESO. Tecnoloxía

Curso 3º de ESO. Matemáticas
Curso 3º de ESO. Inglés
Curso 3º ESO. Obradoiro de iniciativas emprendedoras.

Curso 3º de ESO. Física e Química.

Curso 3º de ESO. Música

Curso 4º ESO.ECONOMÍA E Obradoiro de iniciativas emprendedoras.

Curso 4º de ESO. Tecnoloxía

Curso 4º de ESO. Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas

Curso 4º de ESO. Física e Química.
Curso de 4º de ESO. Inglés
Curso 4º de ESO. Educación física.
Curso 4º de ESO. Música.

Materiais de Tecnoloxías da Información e da Comunicación de 1º de bacharelato utilizados no bacharelato a distancia impartido no IES San Clemente

Curso 1º de bacharelato. Antropoloxía

Curso 1º de bacharelato. Tecnoloxía Industrial I

Curso 1º de bacharelato. TIC

Curso 1º de bacharelato. Matemáticas I

Curso 1º de bacharelato. Inglés
Curso 1º de bacharelato. Filosofía
Curso 1º de bacharelato. Música I
Curso 1º de bacharelato. Latín 1
Curso 1º de bacharelato. Física e Química.

Curso 2º de bacharelato. Tecnoloxías da Información e da Comunicación II.

Curso 2º de bacharelato. Matemáticas II.

Curso 2º de bacharelato. Métodos estatísticos e numéricos.

Curso 2º de bacharelato. Física.
Curso 2º de bacharelato. Química.
Curso 2º de bacharelato. Historia da filosofía
Curso 2º bacharelato. Economía da Empresa.
Curso 2º de bacharelato. INGLÉS

Curso 1º de bacharelato. Lingua Castelá.

Curso 2º de bacharelato. Lingua Galega II.
Curso 2º de bacharelato. Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais II.

Materiais para alumnado con TEA


Omitir noticias do sitio

Noticias do sitio

(Aínda non foi comentada ningunha)