Skip available courses

Available courses

Material e recursos en lingua galega

Profesora Ana Pazos

Contidos dos módulos seguintes:

- Soldadura e carpintería metálica

- Operacións básicas de fabricación

- Carpintería de aluminio e PVC