Skip available courses

Available courses

Contidos e actividades da materia de Música 4º ESO

Contidos e actividades da materia de Música  3º ESO

Material e recursos en lingua galega

Contidos e actividades da materia de Música en 2º ESO

Profesora Ana Pazos

Contidos dos módulos seguintes:

- Soldadura e carpintería metálica

- Operacións básicas de fabricación

- Carpintería de aluminio e PVC