Skip to Content

Organigrama

ORGANIGRAMA

 

ORGANIGRAMA

 

 

 


CONSELLO ESCOLAR

Persoal docente

Alejandra Carro Mahía

Teresa Fernández de Paz

María Xesús García Mariño

María del Pilar García Servia (xefa estudos)

Elena González González

María Luisa Lires Rodríguez (secretaria)

Rut María Losada Soto

Mª Carmen Caamaño García

Corinne Son (Director)

Mª Dolores Fernández López

Persoal non docente

Xosé Manuel Alonso Carballo

Titores

Margarita Ouzande Corral

María Queiruga Ayaso

Alumnado

Mariña Castelao Ouzante

Mario Pazos Alvite

Lucía Rodríguez García

Clara Tomé Mariño

Concello

María Magdalena Pérez Millares

 

 


EQUIPO DIRECTIVO

María Luísa Lires Rodríguez, Secretaría

Domingo Sampedro Sampedro, Vicedirección

María del Pilar García Servia, Xefatura de estudos

Corinne Son, Dirección


PERSOAL DOCENTE

DEPARTAMENTO

PROFESORADO

Filosofía

TEIRA FERNÁNDEZ, ISIDORO (xefe departamento)

Grego / Latín

PALLARES LEAL, ANA MARÍA (xefa departamento)

Lingua castelá e literatura

FERNÁNDEZ DE PAZ, TERESA (xefa departamento)

ALICIA DOMINGUEZ LÓPEZ

DOMÍNGUEZ CONDE, MARÍA DE LA O

LOSADA SOTO, RUT MARÍA

Xeografía e historia

CORES GONZÁLEZ, LUIS MANUEL

VÁZQUEZ DÍAZ, SABELA

JOSÉ LUIS LIJÓ PARADA (xefe departamento)

GARCÍA SERVIA, MARÍA DEL PILAR

Matemáticas

AURORA BUGALLO LOPE (xefa departamento)

LÓPEZ FERNÁNDEZ, SANTIAGO

LIRES RODRÍGUEZ, MARÍA LUISA

MARTÍNEZ CANCELAS, OLGA

Física e química

MARIÑO DOMÍNGUEZ, FRANCISCO (xefe departamento)

Bioloxía e xeoloxía

IGLESIAS FEIJOO, JULIO CÉSAR

GARCÍA CASTAÑO, MARÍA ISABEL (xefa departamento)

PENALTA RODRÍGUEZ, MARÍA 

Debuxo

PÉREZ MORENO, ALFONSO (xefe departamento)

Francés

ALVITE SANTOS, SANDRA (xefa departamneto)

SON , CORINNE GERALDINE M.

Inglés

CAAMAÑO GARCÍA, MARÍA CARMEN

HÉCTOR AGRAFOJO BLANCO

VÁZQUEZ PESTONIT, Mª LUISA

POZA NOAL, JUANA MARÍA (xefa departamento)

Música

HERMIDA OTERO, CÉSAR MANUEL Xefe departamento)

Educación física

DOMINGO SAMPEDRO SAMPEDRO

CARRO MAHÍA, MARÍA ALEJANDRA (xefa departamento ciclo)

ALBERTO SANTOS BLANCO Xefedepartamento EF)

Orientación educativa

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ELENA (xefa departamento)

Tecnoloxía

MATO LANDEIRA, MANUEL 

LABANDEIRA VILLOT, PALOMA (xefa departamento)

Lingua e literatura galega

CES GARCÍA, SONIA (xefa departamento)

SALGADO FERREIRO, MARÍA DORES

GARCÍA MARIÑO, MARÍA JESÚS

PÉREZ IGLESIAS, DAVID

Especialista (Corpo 591)

GACIÑO SANTOS, JUAN

Educación especial: PT

 

 

RUBÉN RUZO NOYA

JOSEFA LORENZO CONDE

NIEVES GONZÁLEZ, MA LORETO

Relixión católica

FERNÁNDEZ LÓPEZ, MARÍA DOLORES (xefa departamento)

 

 

PERSOAL NON DOCENTE

Alonso Carballo, Xosé Manuel

Blanco González, Jorge

González Castro, Dolores

Pajares Queiro, Carmen

Romero Iglesias, Juana María

Vaamonde Tato, Cecilia

Varela Blanco, María de las Mercedes

Grille Barreiro, Josefina

 

 

 

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut