Skip to Content

Concursos

CONCURSO FOTOGRAFÍA

VII CONCURSO NACIONAL REPORTAXE FOTOGRÁFICA "PEÓN, NON ATRAVESES A TÚA VIDA"    
 

2016stopaccidentesSTOP Accidentes convoca o VII concurso nacional reportaxe fotográfica "Peón, non atraveses a túa vida" co fin de promover na cidadanía unha reflexión visual sobre a mobilidade no ámbito urbano e interurbano.

Os participantes deben destacar os comportamentos de risco dos usuarios vulnerables nas contornas urbanas e interurbanas a través dunha reportaxe fotográfica que permita reflexionar sobre as causas e consecuencias dos sinistros de tráfico, para promover unha nova cultura da Seguridade Viaria como contribución á redución dos índices de sinistralidade.

Solicítase a realización dunha fotografía que exprese de forma gráfica as condutas de risco e/ou inadecuadas dos condutores de vehículos a motor, ciclistas e/ou peóns, así como os perigos aos que deben enfrontarse en canto a mobiliario, sinalizacións inadecuadas, barreiras arquitectónicas, etc., dentro do ámbito urbano e interurbano. Tamén poderá enfocarse a mostrar boas prácticas ou a lanzar unha mensaxe de prevención e concienciación viaria.

Considerarase válido incluír na fotografía un texto ou slogan. Valorarase a creatividade, a súa orixinalidade e a súa mensaxe en materia de Seguridade Viaria.

Presentación das fotografías: enviaranse vía e-mail a stopmadrid@stopaccidentes.org en formato JPG e un máximo de 18Mb. Neste e-mail incluirase unicamente o título da fotografía (de carácter obrigatorio) e un número de teléfono para a posterior identificación, non figurando ningún dato persoal máis. No caso de que se presenten dous traballos, ambos deberán levar o seu propio título.

Premios:
Premiaranse as tres mellores fotografías, onde o xurado valorará tanto a concienciación como a creación artística. 
1º premio: 300 euros en metálico, unha cámara fotográfica Fujifilm XQ2 valorada en 300 € aprox. doada por Fujifilm e un álbum fotográfico valorado en 200 € doado por Dinasa.
2º premio: 200 euros en metálico, unha columna de son con Bluetooth doada polo Corte Inglés e un álbum fotográfico valorado en 200 € doado por Dinasa. 
3º premio: unha tarxeta regalo do Corte Inglés valorada en 150 euros.

O prazo para presentar as fotografías estará aberto ata o 15 de xuño de 2016

Máis información en http://stopaccidentes.org/concursos-seguridad-vial/vii-concurso-nacional-peaton-no-atravieses-tu-vida/gmx-niv53-con1107.htm

PREMIO A XÓVENES TALENTOS

Premio Iberoamericano Jóvenes Talentos, Braga'16

Periodo de inscripción

Del 29/4/2016 al 15/7/2016

Información

Dentro de la celebración de Braga 2016 Capital Iberoamericana de la Juventud, el municipio portugués pone en marcha esta convoatoria dirigida a jóvenes de los 21 países que integran la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ) con edades comprendidas entre los 10 y los 18 años.

El Concurso tiene como objetivo fomentar el surgimiento y divulgar los talentos en el ámbito de la danza, música, canto, artes del espectáculo, magia, teatro u otras actividades que pueden ser presentados en escenario. 

Los concursantes deberán inscribirse, individualmente o en grupo, a través del correo electrónico ciaj2016@cm-braga.pt, enviando una maqueta de su presentación en formato de vídeo, con un máximo de 5 minutos, hasta el día 15 de julio de 2016.

El jurado se reunirá para evaluar los videos de presentación y escogerá las 15 mejores candidaturas que participarán en la Gala Final del concurso que tendrá lugar en Braga. Los jóvenes seleccionados tendrán derecho al viaje y al alojamiento en Braga, acompañados por un adulto.

Fecha de celebración

La Gala Final del Premio Iberoamericano de Jóvenes Talentos tendrá lugar en Theatro Circo el 9 de octubre de 2016 en Braga.
 

Convoca

Braga 2016, Capital Iberoamericana de la Juventud.

Requisitos

Jóvenes naturales de los 21 países que integran la OIJ (Organización Iberoamericana de la Juventud) con edades comprendidas entre los 10 y los 18 años, con talento para la danza, música, canto, artes del espectáculo, magia, teatro u otras actividades que pueden ser presentados en escenario individualmente o en dueto. 

Países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Honduras, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Dotación

Los premios son de 2.500€, 1.500€ y 1.000€.
 

CONCURSO DE ROCK

VIII Concurso de rock “Deputación da Coruña”    

 

 

rockA Deputación da Coruña convoca o VIII Concurso de rock “Deputación da Coruña”

Poderán participar todos os grupos musicais da provincia da Coruña, do ámbito da música pop e variantes (folk, rock, rap, reggae...), que estean formados por persoas novas e que non fosen premiados nos catro anos naturais anteriores do concurso.

 

Premios:
1º clasificado 3.000 €
2º clasificado 2.000 €
3º clasificado 1.500 €
4º e 5º clasificado 1.000 €

O prazo de presentación das solicitudes estará aberto ata 30 de xuño de 2016.
Máis información no BOP da Coruña do 18 de maio de 2016 e en www.dicoruna.es/cultura/premios

PROGRAMA XUVENTUDE CREA

xuventudecrea2016

A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado convoca o Programa Xuventude Crea nas especialidades de teatro, artes plásticas, fotografía, música, relato breve, poesía, videocreación, banda deseñada, graffiti, deseño de xoias, moda e cociña.

Poderán participar mozos ou mozas galegos/as ou residentes en Galicia, non profesionais, con idades comprendidas entre os 16 e os 30 anos de idade feitos no ano 2016.
Salvo no caso das especialidades de teatro, música, banda deseñada e graffiti, a participación será sempre a título individual.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 30 de xuño de 2016.

Premios por cada unha das especialidades:
– Un primeiro premio de 3.000 €.
– Un segundo premio de 1.500 €.
– Un terceiro premio de 1.000 €.
As obras das persoas participantes premiadas quedarán en posesión da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.

Teatro:
Poderán concorrer grupos teatrais, non profesionais, compostos por mozos ou mozas galegos/as ou residentes en Galicia, con idades comprendidas entre os 16 e os 30 anos de idade cumpridos no ano 2016. Admitirase que ata un 25% dos/as compoñentes do grupo supere os 30 anos ou teñan entre os 14 e 16 anos.

Artes plásticas:
Establécense as seguintes modalidades: pintura e escultura.
Deberase presentar unha ou varias fotografías en cor ou branco e negro da obra presentada, adheridas a un folio (preferentemente DIN A-4) e tamén en CD.  No caso de obras escultóricas, as fotografías deberán presentarse desde diferentes perspectivas para que se poida realizar a valoración adecuada delas.

Fotografía:
As persoas participantes presentarán Unha ou varias fotografías en cor ou branco e negro da obra presentada, adheridas a un folio (preferentemente DIN A-4) e tamén en CD. As obras orixinais serán requiridas ás persoas participantes só no caso de que fosen seleccionadas para a exposición ou previamente cando, a xuízo da comisión, sexa necesario velas co fin de outorgar os premios.

Música:
Poderán concorrer solistas e grupos de pop, folk, rock, hip-hop e demais variedades de música contemporánea.
Admitirase que ata un 25% dos/as compoñentes do grupo supere os 30 anos. Tamén poderá superar a idade máxima a persoa que desenvolva a función de acompañamento musical cos/as participantes que se presenten como solistas.

Relato breve:
As obras serán orixinais, inéditas e en galego.
O tema será libre.
As obras, que deberán estar feitas a ordenador, terán unha extensión mínima de 5 páxinas e máxima de 10, mecanografadas a dobre espazo e por unha soa cara, en DIN-A4, e en tamaño 12. As follas estarán numeradas e encadernadas e presentaranse en único exemplar. As obras deberán presentarse tamén en CD.

Poesía:
As obras serán orixinais, inéditas e en galego.
O tema e a técnica serán libres.
As obras, que deberán estar feitas a ordenador, terán unha extensión mínima de 50 versos e máxima de 100, a dobre espazo e por unha soa cara, en DIN-A4 e en tamaño 12. As follas estarán numeradas e encadernadas e presentaranse en único exemplar. As obras deberán presentarse tamén en CD.

Videocreación:
As obras serán orixinais, inéditas e en galego.

Quedan excluídas deste certame todas as obras que teñan concedidas axudas económicas da Administración autonómica para a súa realización, no momento do remate do prazo de presentación de solicitudes.
O tema será libre, máis deberá dar prioridade aos contidos artísticos e culturais dunha maneira innovadora e experimental. Enténdese por experimental a obra que se sitúa fora dos códigos convencionais, que aposta por fórmulas audiovisuais onde se dá prioridade á subxectividade.

Banda deseñada:
As obras serán orixinais e inéditas.
A temática será libre, con textos en galego.
A técnica pode ser calquera, feita en branco e negro ou en cor.
O formato deberá ser en DIN A-4 ou DIN A-3 e a extensión mínima terá que ser de 10 páxinas. En caso de que a obra fose feita en formato dixital, á parte dunha versión impresa deberá xuntarse un CD ou DVD cos arquivos orixinais.
Cada obra deberá levar pseudónimo e título.

Graffiti:
As obras serán orixinais, inéditas e, de ter texto, este estará en galego.
O tema e a técnica serán libres.
Os traballos poderán ser individuais ou en grupo, neste último caso poderán ter un máximo de 3 membros.

Deseño de xoias:
A colección debe ser orixinal e estará composta por 3 xoias. O acabamento das pezas debe traballarse en metal con pezas de xoiaría, excluíndo a utilización de fornituras compradas.
Os/as participantes presentarán unha fotografía de cada unha das 3 xoias que poderán ser tanto para home como para muller.

Moda:
As coleccións deben ser orixinais.
Os/as participantes presentarán unha colección coherente de 5 modelos de home ou muller. Terá que definir o tecido utilizado e os complementos para cada un dos modelos presentados. Presentaranse estes deseños en láminas de formato DIN A-3 (297 mm x 420 mm), con deseño de fronte e de costas.
Ficha técnica da colección e mostras dos tecidos que se empregarán na súa confección.

Cociña:
Os traballos poderán ser individuais ou en grupo, neste último caso poderán ter un máximo de 3 membros.
Só se admitirá unha receita por participante, sexa individual ou en grupo.
A receita presentada por cada participante –individual ou en grupo- pode ser a elaboración dun prato salgado ou doce. A base do prato será a utilización de produtos avalados polas diferentes denominacións de orixe de Galicia ou ben pola Federación de Prazas de Abastos de Galicia.
As persoas participantes presentarán:
a) A receita, que deberá estar escrita en lingua galega, terá que incluír o título do prato, a relación de ingredientes –avalados, prioritariamente, por algunha das denominacións de orixe de Galicia– e o proceso de elaboración.
b) Unha ou varias fotografías en cor ou branco e negro da obra presentada, adheridas a un folio (preferentemente DIN A-4) e tamén en CD.
O tempo de elaboración do prato non poderá exceder as 2 horas.

Máis información no DOG do 22 de abril de 2016 e en https://sede.xunta.es/ co procedemento BS310Q

ARTE URBANA- PINTURA MURAL

2016Concurso_de_Pintura_Mural

A Escola Superior Gallaecia, en colaboración coa Bienal de Cerveira lanzou un concurso de Arte Urbana - Pintura Mural - destinado aos alumnos de artes do ensino secundario e profesional.
Os alumnos poderán concorrer individualmente ou en grupos ata 4 persoas, e as intervencións murais serán na zona norte de Portugal (Vila Nova de Cerveira, Viana do Castelo e Paredes de Coura) e España (Tui).
Habendo varios murais, haberá tamén varios vencedores, que para alén da execución da obra, gañarán billetes para o Festival de Paredes de Coura: http://www.paredesdecoura.com
O prazo para participar estará aberto ata o 30 de maio de 2106

Máis información en http://www.esg.pt/mural/

EDUEMPRENDE iDEA 2016

A Consellería de Educación convoca o concurso Eduemprende Idea 2016, dirixido ao alumnado das ensinanzas eduemprendede formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia, co fin de valorar e premiar proxectos de empresa que presente o alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia sostidas con fondos públicos.

Requisitos:
a) Estar matriculado no curso 2015/16 nas ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia sostidas con fondos públicos.
b) A participación terá que ser en grupo, formado por un mínimo de dous/dúas alumnos/as e un máximo de catro, que terán igualmente a consideración de beneficiarios.

Modalidades e características dos premios: Premiaranse os tres mellores proxectos de empresa de cada modalidade.

1. Modalidade A: ciclos de grao superior.
– Incorporación a un viveiro de empresa da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

– Asesoramento técnico do Igape.
– Dotación económica:
1º premio: 3.000 euros.
2º premio: 2.000 euros.
3º premio: 1.000 euros.

2. Modalidade B: ciclos de grao medio.
– Incorporación a un viveiro de empresa da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
– Asesoramento técnico do Igape.
– Dotación económica:
1º premio: 3.000 euros.
2º premio: 2.000 euros.
3º premio: 1.000 euros.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 30 de maio de 2016.
As solicitudes poden tramitarse en http://www.tramita.igape.es
Máis información no DOG do 29 de abril de 2016 e en http://www.edu.xunta.es/

Premio literario nortear

2016nortear

NORTEAR PARA A MOCIDADE GALEGA E PORTUGUESA 

 

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a Dirección Rexional de Cultura do Norte de Portugal e a Agrupación Europea para a Cooperación Territorial (AECT) Galicia-Norte de Portugal vén de convocar a segunda edición do Premio Literario Nortear para a mocidade escritora de Galicia e do norte de Portugal, dotado economicamente con 2.000 € e coa publicación da obra gañadora en versión bilingüe, galego e portugués.

Incentivar a creatividade literaria entre os escritores e escritoras de ambos os territorios, promover a produción de obras no ámbito da ficción e favorecer a distribución de obras literarias entre Galicia e Portugal son os principais obxectivos deste certame de relato curto.

 

Prazo de presentación de orixinais
O certame Nortear está dirixido a persoas nacidas e/ou empadroadas na Rexión Norte de Portugal ou en Galicia, con idades comprendidas entre os 16 e os 36 anos, que poderán presentar as súas obras inéditas, de entre 5.000 e 8.000 palabras. O prazo para participar nesta segunda edición do premio está aberto ata o vindeiro 15 de xullo de 2016.

 

Aceptaranse obras orixinais e inéditas, escritas en lingua portuguesa, segundo o novo acordo ortográfico, e Galega, segundo a normativa ortográfica vixente publicada pola Real Academia Galega.

 

O premio terá unha dotación económica de dous mil euros (1.000 € por parte da Secretaría Xeral de Cultura e 1.000 € por parte da Direção Regional de Cultura do Norte) para o/a vencedor/a.
As entidades promotoras comprométense, ademais, a asumir o custo da publicación dun mínimo de 500 exemplares da obra premiada, en edición bilingüe, portugués e galego, con editoras no Norte de Portugal e/ou de Galicia.
Os promotores ademais realizarán accións de divulgación das obras premiadas, mediante actuacións de lanzamento programadas en equipamentos culturais de Galicia e do Norte de Portugal.

 

As obras participantes deben ser enviadas, por correo postal, a:
Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia – Norte de Portugal Edificio CETMAR, Rúa Eduardo Cabello s/n.  36208 Bouzas. Vigo.  Pontevedra.

 

Máis información:
http://www.cultura.gal/gl/premio/20666

 

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut