Skip to Content

EduMotivacon: educar na igualdade, motivar na igualdade con...Carla Reyes

27/05/2017 09:49

Educar, motivar, poñer en valor o esforzo, a curiosidade, o pensamento crítico, o traballo en equipo... Son os obxectivos do programa EduMotivacon que a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria vén de poñer en marcha para os centros de ensino non universitario, en colaboración con profesionais de recoñecido prestixio. 

Dende o centro solicitamos a intervención de Carla Reyes. Queriamos que unha muller recoñecida pola súa traxectoria falase para o alumnado. Para as alumnas e para os alumnos.

Xornalista, desenvolve o seu traballo nos ámbitos da comunicación, da produción audiovisual e no asesoramento en materia de comunicación. Unha das charlas que ofrecía no programa EduMotivacon abordaba o tema da Igualdade de xénero. No centro temos especial empeño en traballar este contido transversal, tan necesario na sociadade actual e que vimos desenvolvendo ao longo do ano en diversas actividades (no noso particular "manequinchallenge", na exposición sobre Maruxa Mallo e diversas actividades realizadas a partir da mesma, na Semana Culrural, nas titorías...). Carla Reyes era para nós o perfil perfecto pois, ademais, preside a Asociación de Executivas de Galicia, unha entidade na que máis de 70 mulleres directivas, profesionais autónomas, queren contribuír a dar visibilidade e recoñecemento ao traballo das mulleres en todos os eidos da actividade económica, social e cultural. 

Con ela, o alumnado de 4º de ESO, soubo, con datos, da escasa presenza da muller en cargos directivos nas empresas, nas organizacións institucionais nacionais e internacionais, na Universidade... Do incumprimento da Lei de Igualdade. E debateron e procuraron opcións de visibilización.  

Coñecer para saber, para reflexionar criticamente, para actuar e abrir horizontes que non estean pechados por prexuízos machistas e teitos de cristal, ou en palabras de Carla Reyes, "teitos de formigón". 

Educar con, motivar con, educar para, motivar para. Eis o cerne do noso labor educativo e das novas vías de aprendizaxe que pretendemos abrir e asentar no IES de Porto do Son. Quen mellor que homes e mulleres como Carla para serviren de guieiros!

 EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA

story | by Dr. Radut